Tillgänglighetsredogörelse för Nyköpings kommuns webbplatser

Nyköpings kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. 

Den här sidan beskriver hur nykoping.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

I webbplatsen nykoping.se ingår ett antal undersajter:

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om om tillgänglighet till offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Läs mer på sidan anpassa webbplatsen om inställningar du kan göra. 

Om du behöver information från nykoping.se i något annat format kan du kontakta kommunen. Svarstiden är normalt 48 timmar.

Du kan också ta kontakt på följande sätt:

E-post: infomaster@nykoping.se
Tfn: 0155-24 80 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid: 

 • Dokument - Visning av dokument, eftersom samtliga dokument inte tillgänglighetsanpassats före publicering.  Alternativt förfarande: kontakta infomaster@nykoping.se, eller enligt kontaktuppgifter på respektive sida för att få dokumentet skickat i ett annat format.

 • Lediga jobb - Visning av sidan Lediga jobb i mobila enheter, eftersom funktionen sköts i ett separat HR-system som vi inte själva kan förändra. Leverantören har lovat att uppfylla kriterierna under 2020. Alternativt förfarande: Kontakta Human Resources hr@nykoping.se.

 • GIS - Navigation i systemet NYGIS i mobila enheter, eftersom funktionen sköts i ett separat GIS-system som vi inte själva kan förändra. Samtal med leverantören pågår. Alternativt förfarande: Kontakta Samhällsbyggnadsenheten samhallsbyggnad@nykoping.se.

 • Skoladministrativt system samt e-tjänster för skola och barnomsorg - Visning av systemet Elevinfo, eftersom funktionen sköts i ett administrativt system som vi inte själva kan förändra. Upphandling av nytt system pågår. Alternativt förfarande: Kontakta respektive skola.

 • E-tjänster - Visning av systemet Abou E-tjänsteplattform, eftersom funktionen sköts i ett administrativt systemet som vi inte själva kan förändra. Samtal med leverantör pågår. Alternativt förfarande: kontakta infomaster@nykoping.se.

 • Lokalbokningssystem - Visning av systemet Lokalbokningen, eftersom funktionen sköts i ett administrativt systemet som vi inte själva kan förändra. Samtal med leverantör pågår. Alternativt förfarande: kontakta lokalbokningen@nykoping.se.

 • Felanmälan - Visning av systemet Felanmälan för gator, belysning, park och natur, eftersom funktionen sköts i ett administrativt systemet som vi inte själva kan förändra. Samtal med leverantör pågår. Alternativt förfarande: kontakta Tekniska divisionen tekniska.divisionen@nykoping.se.
   
 • Flöden - Visning av media som inhämtas via ett api från en tredjepart, eftersom tredjepart styr över vilken data som kan hämtas via ett api så kan vissa atribut, exempelvis alt-texter, saknas. Alternativt förfarande: Se flöden från tredjepart på respektive webbplats.

Åtgärder

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2023.

Oskäligt betungande anpassning

Nyköpings kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Kallelser, protokoll och styrdokumnet - publicerade efter den 23 september 2018 uppfyller inte samtliga krav på tillgängliga dokument. Vi saknar i dagsläget resurser för att åtgärda problemen i dessa dokument. Nya mallar som lever upp till kraven kommer att börja användas vid årsskiftet 2020/-21.
  Alternativt förfarande: Kontakta kommun@nykoping.se för att få tillgång till ett dokument i ett annat format. 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av nykoping.se, inklusive undersajter. Senaste bedömningen gjordes den 31/08/2022 och är godkänd av Malin Tencic, tf. Webbstrateg.

Granskningsmetod: Manuell och automatisk granskning

Granskningsrapport: Tillgänglighetsgranskning.pdf

Webbplatsen publicerades: 04/12/2018

Redogörelsen uppdaterades senast: 31/08/2022

Öppna sidomeny