Meny

Tillgänglighetsredogörelse för Nyköpings kommuns webbplatser

Nyköpings kommun står bakom den här informationen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbplatser.

Den här sidan beskriver hur nykoping.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

I webbplatsen nykoping.se ingår ett antal undersajter:

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om om tillgänglighet till offentlig service. Eftersom kommunens grafiska profil inte helt uppfyller de krav på kontrast som ställs i WCAG 2.1 kan besökare aktivera ett högkontrastläge från sidan anpassa webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från nykoping.se på något annat format kan du kontakta kommunen. Svarstiden är normalt 48 timmar.

Du kan också ta kontakt på följande sätt:

E-post: infomaster@nykoping.se
Tfn: 0155-24 80 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem vid: 

  • Dokument - Visning av dokument, eftersom samtliga dokument inte tillgänglighetsanpassats före publicering.  Alternativt förfarande: kontakta infomaster@nykoping.se, eller enligt kontaktuppgifter på respektive sida för att få dokumentet skickat i ett annat format.

  • Lediga jobb - Visning av sidan Lediga jobb i mobila enheter, eftersom funktionen sköts i ett separat HR-system som vi inte själva kan förändra. Leverantören har lovat att uppfylla kriterierna under 2020. Alternativt förfarande: Kontakta Human Resources hr@nykoping.se.

  • GIS - Navigation i systemet NYGIS i mobila enheter, eftersom funktionen sköts i ett separat GIS-system som vi inte själva kan förändra. Samtal med leverantören pågår. Alternativt förfarande: Kontakta Samhällsbyggnadsenheten samhallsbyggnad@nykoping.se.

  • Skoladministrativt system samt e-tjänster för skola och barnomsorg - Visning av systemet Elevinfo, eftersom funktionen sköts i ett administrativt system som vi inte själva kan förändra. Upphandling av nytt system pågår. Alternativt förfarande: Kontakta respektive skola.

  • Lokalbokningssystem - Visning av systemet Lokalbokningen, eftersom funktionen sköts i ett administrativt systemet som vi inte själva kan förändra. Samtal med leverantör pågår. Alternativt förfarande: kontakta lokalbokningen@nykoping.se.

  • Felanmälan - Visning av systemet Felanmälan för gator, belysning, park och natur, eftersom funktionen sköts i ett administrativt systemet som vi inte själva kan förändra. Samtal med leverantör pågår. Alternativt förfarande: kontakta Tekniska divisionen tekniska.divisionen@nykoping.se.
     
  • Flöden - Visning av media som inhämtas via ett api från en tredjepart, eftersom tredjepart styr över vilken data som kan hämtas via ett api så kan vissa atribut, exempelvis alt-texter, saknas. Alternativt förfarande: Se flöden från tredjepart på respektive webbplats.

Åtgärder

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av nykoping.se, inklusive undersajter. Senaste bedömningen gjordes den 23/09/2019 och är godkänd av Jenny Gullstrand, Webbstrateg.

Granskningsmetod: Manuell och automatisk granskning

Granskningsrapport: Tillgänglighetsredogörelse 23-09-2019.pdf

Webbplatsen publicerades: 04/12/2018

Redogörelsen uppdaterades senast: 25/09/2019

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: