Brandskydd, eldning och sotning

Brandvarnare, brandsläckare och brandfilt är ett mycket bra skydd om det börjar brinna hemma hos dig. Det är också viktigt att sota regelbundet.

Brandvarnare, brandsläckare och brandfilt köper du i din matbutik eller hos en fackhandlare. Försäkringsbolagen brukar också ha bra erbjudanden.

Läs mer om hur du brandsäkrar ditt hem på Sörmlandskustens räddningstjänsts webbplats.

Eldning är tillåten så länge inte eldningsförbud råder

Så länge räddningstjänsten inte har utfärdat en avrådan från eldning eller eldningsförbud råder inga begränsningar för att elda utomhus i Nyköpings kommun.

Kom ihåg att eldning alltid sker på eget ansvar. Läs mer om eldning på Sörmlandskustens räddningstjänst webbplats. 

Installera eller ändra en kamin eller annan eldstad?

Om du ska installera eller ändra en kamin eller annan eldstad behöver du göra en anmälan till bygg- och tekniknämnden. 

Sota regelbundet

Sotning innebär att brännbara beläggningar tas bort i eldstäder och skorstenar så att risken för en sotbrand minskas.

Läs mer om säker eldning och sotning på Sörmlandskustens räddningstjänst webbplats.

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

Akut? Ring 112.

0155 - 24 75 10
raddningstjansten@nykoping.se

Besöksadress:
Jägarhållet 1, 611 83 Nyköping 

Insatsledare

0155-24 75 18

Kontaktformulär