Kartor och mätning

Vid till exempel en bygglovsansökan behövs olika typer av kartor. Här har vi samlat information om de tjänster vi erbjuder.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta används som underlag för en situationsplan vid ansökan om bygglov. Kartan är ett hjälpmedel både för dig som bygglovsökande och för bygglovhandläggaren vid bygglovsprövning. Bygglovhandläggaren avgör, och meddelar dig, om nybyggnadskarta krävs och vilken typ av karta som behövs. Du beställer sedan nybyggnadskartan via vår e-tjänst. 

Beställ en nybyggnadskarta

Avgift

Nybyggnadskartan kostar, beroende av vilken typ som krävs i ditt bygglovärende, 4 900 kr - 7 700 kr för en fastighet med en areal mindre än 2000 kvm.

Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär en kontroll av att byggnaden byggts på den plats som bygglovet anger. Detta utförs när fasaden på den nya byggnaden är på plats. 

Du bör beställa lägeskontroll i god tid innan planerad tid för slutbesked, för att inte fördröja planerad tidpunkt för inflyttning till/användning av den nya byggnaden.

Beställ lägeskontroll

Kartutdrag

Du kan beställa ett utdrag ur baskartan, med innehåll  i databasen såsom vid uttagstillfället och där ingen fältkontroll utförs.

Beställ ett kartutdrag

Avgift

Kostnad för kartutdrag är från 1 000 kr för normalstor fastighet, med en areal mindre än 2000 kvm.

Utstakning

Utstakning innebär att den nya byggnadens läge märks ut i överensstämmelse med det givna bygglovet. Detta görs innan bygget börjar. Du beställer utstakning genom vår e-tjänst.

Vi behöver minst tio dagars framförhållning för att genomföra en utstakning. Vi har alltså för närvarande långa handläggningstider vad gäller utstakning, varför vi rekommenderar att du i första hand vänder dig till de privata aktörer som finns för denna tjänst.

Beställ utstakning

Gränsutvisning

Om du är osäker på var din fastighetsgräns går kan du beställa en anvisning av gränsen. Vi kommer då ut och visar var gränsen går.

Vill du däremot ha nya rör återutsatta med juridisk laglig verkan, är det numera en lantmäteriförrättning, se vidare på Lantmäteriets webbplats.

Du beställer gränsutvisning via vår e-tjänst. Vi behöver minst tio arbetsdagars framförhållning för att genomföra en gränsutvisning. Vi har alltså för närvarande långa handläggningstider vad gäller gränsutvisningar, varför vi rekommenderar att du i första hand vänder dig till de privata aktörer som finns för denna tjänst.

Beställ gränsutvisning

Beställning av kart- och mättjänster

Använd gärna vår e-tjänst för att göra din beställning. Vill du hellre använda en blankett kan du kontakta oss så skickar vi den till dig.

Beställ kart- och mättjänster

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

0155-24 82 50
bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget 

Postadress:

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

Öppettider

Måndag, torsdag och fredag
kl 9:00-12:00 och 13:00-16:00

Tisdagar
kl 10:00-12:00 och 13:00-16:00

Onsdagar
kl 11:00-12:00 och 13:00-16:00

Kontaktformulär