Verksamheter

Taxan för hushållsavfall består av en fast avgift och en rörlig abonnemangsavgift. Avgifter för eventuella tilläggstjänster tillkommer.

Fast avgift

Verksamheter, kr per verksamhet

1165

I den fasta avgiften ingår att  verksamheten får använda återvinningscentralen.

Rörlig abonnemangsavgift för verksamheter

Avgifterna gäller när kärlet placeras max 7 meter från tomtgräns. Vid längre avstånd tillkommer tilläggsavgift.

Matavfall ska sorteras ut. Ett kärl för matavfall, 140 liter, ingår per abonnemang. Kärlet för matavfall töms med samma intervall som restavfall. Abonnemang kan tecknas för fler kärl för matavfall och andra tömningsintervall.

Behållarstorlek
Kärl, liter

Antal tömningar per år

Avgift, kr per år

Tömning varannan vecka

80

26

581

140

26

1 009

240

26

1 681

370

26

3 215

660

26

4 825

Tömning en gång per vecka

80

52

1 265

140

52

2 079

240

52

3 810

370

52

6 481

660

52

9 410

Säck, 160

52

2 799

Tömning två gånger per vecka

370

104

13 085

660

104

17 970

Tömning tre gånger per vecka

370

156

19 628

660

156

28 040

Tömning fem gånger per vecka

660

260

52 897

 

Dessutom finns abonnemang för:

  • månadshämtning av avfall
  • hämtning av matavfall
  • tömning av matavfall i sluten tank
  • restavfall i container

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2,
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-fre 07-16,
lunchstängt 12-13

Kontaktformulär