Slamsugning och latrin

På den här sidan hittar du information om slamsugning av enskilda avlopp och hämtning av latrin.

Slamsugning

Kontakta oss för att teckna abonnemang för tömning av enskilda avlopp. Vi erbjuder även akut tömning på beställning.

Akuta problem kommer att åtgärdas inom tre arbetsdagar. Övriga beställningar av tömning kommer att utföras inom 4-10 arbetsdagar.  Observera att vi inte kan utlova att akut slamsugning utförs samma dag som du gör din beställning.

Låsning av brunnslock

Låsning kan ske med låsbult. Om låsning sker med hänglås erbjuder kommunen tillgång till lås och nyckel utan kostnad. Lås finns att hämta på Tekniska divisionen, Tillverkarvägen 2 i Nyköping, efter överenskommelse. 

Så kan du underlätta vårt arbete

Renhållningen slamsuger enskilda avlopp, såsom slutna tankar och slambrunnar. Vi vill vädja till dig att chaufförernas arbete mer skonsamt. Av arbetsmiljöskäl gäller följande:

Brunnslock

 • Locket får väga max 15 kilo. 
 • Om ditt lock är tyngre än angiven maxvikt måste du byta ut ditt tunga lock mot ett lättare!
 • Vi uppmanar dig att röja kring tömningsstället (brunnen eller tanken) så att det är fritt från buskar, nässlor, tistlar och annat som hindrar vårt arbete. Markera gärna var brunnen är placerad, så den är lätt att hitta.
 • På vintern bör du se till att locket till din slambrunn eller tank inte är täckt med snö eller är fastfruset. Om brunnslocket döljs av snö eller om det är fastfruset blir det svårare att ge dig service.

Slangdragning

 • Vid nyanläggning, planera för att avståndet mellan tömningsfordonet och den anläggning som ska slamsugas ska vara så kort som möjligt, max 10 meter. Kontakta Renhållningen för att stämma av placeringen innan nyanläggning. För redan befintliga anläggningar ska avståndet absolut inte överstiga 40 meter.
 • Sughöjden (från brunnsbotten till anslutningspunkt på fordonet) får inte överstiga sex meter.
 • Slangdragning är ett mycket tungt arbetsmoment. Dragvägen ska vara fri från hinder i form av t.ex. staket, murar, stubbar, planteringar eller annan växtlighet. Nivåskillnader bör inte förekomma.

Högtrycksspolning

Vi erbjuder högtrycksspolning på beställning i mån av tid.

Latrin

I Nyköpings kommun kan du beställa latrinhämtning. Det är ett alternativ för dig som till exempel har en sommarstuga utan avlopp. 

Du beställer hämtning via Tekniska divisionens kommunservice på telefon 0155-24 88 00 eller via mejl tekniska.divisionen@nykoping.se

Latrin hämtas vanligen inom en vecka efter att din beställning inkommit till oss. Ställ ut tunnan senast klockan 07.00 dagen efter din beställning. 

Att tänka på inför latrinhämtning:

 • Fyll i dina uppgifter på etiketten och klistra den på tunnan (en etikett per tunna). Vi lämnar en ny tunna och ny etikett i samband med hämtning.
 • Placera tunnan i anslutning till väg, vid tomtgräns.
 • Tunnan ska vara väl försluten och ren på utsidan. 
 • Vi hämtar bara tunnor som är beställda från Nyköpings kommun.

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-fre 07-16, 
lunchstängt kl. 12-13

Kontaktformulär