Natur och mark

Den tätortsnära skogen ägs av såväl kommun som stat och privata markägare. Många nyttjar skogen för sin vardagliga rekreation och skogen har betydelse för växter och djurs överlevnad i tätorten samt för markägarens ekonomi. 

Invånare, skolor och föreningar i tätorten har ofta förväntningar och förhoppningar kring skötseln av den tätortsnära skogen. Här hittar du information om hur vi arbetar med naturen, skogen och marken i Nyköpings kommun. 

Lista (Annica gör)

Upplev naturen i Nyköpings kommun

Naturvård

Mark och skog

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Plan- och naturenheten

0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kommunekologer

Bjarne Tutturen
Stefan Andersson
Elin Hultman

Kontaktformulär