Flerbostadshus

Taxan för hushållsavfall består av en fast avgift och en rörlig abonnemangsavgift. Avgifter för eventuella tilläggstjänster tillkommer. Resultatet visar totalkostnad för alla hushåll i flerbostadshuset.

Fast avgift

Fast avgift för flerbostadshus, kr per lägenhet   

143

Rörlig abonnemangsavgift

Rörlig avgift per år = (kr per liter) x (volym kärl i liter) x (antal tömningar per år)

Flerbostadshus kan välja mellan tre olika typer av abonnemang med kärl, enligt tabellen nedan. De olika abonnemangen styrs av hur mycket restavfall som uppkommer per lägenhet:

  • Abonnemang Guld definieras som mindre än 40 liter restavfall per lägenhet och vecka.
  • Abonnemang Silver definieras som 40-70 liter restavfall per lägenhet och vecka.
  • Abonnemang Brons definieras som mer än 70 liter restavfall per lägenhet och vecka.

Antal tömningar per år

Abonnemang Guld
Avgift, kr/liter

Abonnemang Silver
Avgift, kr/liter

Abonnemang Brons
Avgift, kr/liter

Varannan vecka

26

0,189

0,253

0,315

En gång per vecka

52

0,209

0,303

0,348

Två gånger per vecka

104

0,251

0,335

0,418

Tre gånger per vecka

156

0,289

0,386

0,48

 Dessutom finns möjlighet till:

  • Restavfall i container
  • Underjordsbehållare för restavfall och kärl för matavfall

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2,
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-fre 07-16,
lunchstängt 12-13

Kontaktformulär