Nyköpings resecentrum

På Nyköpings resecentrum blir det enkelt att byta mellan tåg, buss, cykel och bil. Det ska vara en plats som upplevs som trygg och säker. Och platsen kommer att uppfylla våra behov kopplade till resor. Byggstart är planerad till senast 2022.

Nyköpings resecentrum planeras vid bangården där järnvägsstationen ligger idag. Preliminär byggstart sker senast 2022 för det gemensamma arbetet med Trafikverket. Innan dess ska marken saneras vilket ska utföras av Jernhusen. Nyköpings kommun ska också genomföra en del förberedande arbeten som sker 2020-2021.

Byggskedet kommer att pågå från 3 till 5 år beroende på om alla delar kan byggas parallellt och samtidigt. Vissa delar byggs av Trafikverket, vissa av Nyköpings kommun.

Status i projektet

Under hösten och vintern 2018 och början av 2019 sammanställer planarkitekter på Samhällsbyggnad de yttranden som kom in under granskningsperioden för detaljplanen. Det görs också kompletterande utredningar och gemensamma arbeten med Trafikverket. Därefter väntar beslut och antagande av detaljplanen i Bygg- och tekniknämnden och sen följer beslut i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Det pågår också förberedande inom Tekniska divisionen. 

Skisser och vanliga frågor

Ta del av följande:

Ett urval av illustrationer

Vanliga frågor och svar

Detaljplanesidan (med samtliga handlingar)

Välkommen till Nyköping! Inom några år möts tågresenärer av ett modernt resecentrum mitt i stan. Illustrationer: Sweco Architects

Välkommen till Nyköping! Inom några år möts tågresenärer av ett modernt resecentrum mitt i stan. Illustrationer: Sweco Architects

Ett centralt resecentrum

Planeringen att bygga ett resecentrum har pågått sen 2006. Arbetet avstannade under en period men återupptogs med full kraft 2015. Den politiska ambitionen har ända sen start varit att skapa ett centralt beläget resecentrum som är lättillgängligt för så många som möjligt och som knyter ihop kollektivtrafiken och staden.

Tidigare arbete i projektet

Här kan du läsa om arbetet som ligger till grund för projektet: samråden och granskningen samt dialogen om Nyköpings resecentrum 2016. 

Samarbeten

I det här projektet samarbetar vi tillsammans med Trafikverket, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Jernhusen.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Strategienheten

Christian Udin
Ostlänkenansvarig 
0155-24 83 85
christian.udin@nykoping.se

Plan- och naturenheten

Sara Rangensjö
Planarktitekt
0155-24 80 00
sara.rangensjo@nykoping.se

Kontaktformulär