Samhällsutveckling och hållbarhet

Hållbar utveckling innebär att vi medvetet använder våra gemensamma resurser. Samtidigt ska vi se till att kommande generationer har möjlighet att tillgodose sina behov.

Vi arbetar med hållbar samhällsutveckling inom en rad områden i Nyköpings kommun. 

Hållbar utveckling består av flera delar som är beroende av varandra:

  • miljömässig hållbarhet
  • social hållbarhet
  • ekonomisk hållbarhet
  • kulturell hållbarhet

Allt från planering av hur vi bygger staden, hanterar kommunens ekonomi, transporter och energiförbrukning till barn- och ungdomsfrågor, omsorg av äldre och hur vi tar hand om vårt avfall med mera. 

Kontakta oss

Nyköpings kommun

Tfn 0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

Kontaktformulär