Villahushåll

Taxa för hushållsavfall för villor (permanentboende i en- och tvåbostadshus)

Taxan för hushållsavfall består av en fast avgift och en rörlig abonnemangsavgift. Avgifter för eventuella tilläggstjänster tillkommer.

Fast avgift

Villahushåll, kr per hushåll      1 165

Rörlig abonnemangsavgift för villor

Avgifterna nedan gäller när kärlet placeras max 7 meter från tomtgräns. 

Ett kärl för matavfall, 140 liter, ingår per abonnemang.

Abonnemang

Behållarstorlek
kärl, liter

Restavfall+Matavfall

Restavfall,
antal tömningar per år

Matavfall, 
antal tömningar
per år

Avgift, kr
per år

80 + 140

12

26

204

80 + 140

26

26

442

140 + 140

26

26

1 010

240 + 140

26

26

2 070

370 + 140

26

26

4 785

370 + 140

52

52

11 484

Kvartalstömning

Hushåll i en- och tvåbostadshus som sorterar ut och komposterar allt matavfall på den egna fastigheten kan välja abonnemang med tömning en gång per kvartal. Kunden ska själv anmäla kompostering av matavfall på den egna fastigheten till Miljönämnden, via blankett.

Kärlstorlek,
restavfall, liter

Antal tömningar
per år

Avgift, 
kr per år

80

4

59

Hämtning av trädgårdsavfall

Tömning av kärl för trädgårdsavfall, under perioden
1 april-31 oktober enligt fastställt schema, var fjärde vecka.

690 kr/säsong

Med trädgårdsavfall menas komposterbart material, t.ex. gräsklipp, grenar från buskar, fallfrukt.

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2,
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-fre 07-16,
lunchstängt 12-13

Kontaktformulär