Kvalitetssäkring i föreningar

Nyköpings kommun ställer krav på att föreningar visar hur de arbetar med kvalitetssäkring. Idrottsföreningar måste till exempel vaccineras mot doping för att få föreningsbidrag eftersom det är nolltolerans mot doping!

Vad måste föreningar göra?

Alla föreningar måste årligen redovisa hur de jobbar med kvalitetssäkring, gärna som ett avsnitt i verksamhetsberättelsen. Exempel på frågeställningar som din förening kan behöva tänka igenom är:

"Arbetar vi förebyggande mot segregation idag? Om ja – i så fall hur?
Om inte – hur kan vi göra det?"

"Är vår förening öppen för alla?" "Arbetar vi i riktning att föreningen ska bli öppen för alla?"

Ta hjälp av vårt diskussionsunderlag

Detta bör föreningen gå igenom och kvalitetssäkra följande punkter:

  • Alkohol och tobak
  • Droger och doping
  • Etik och moral
  • Integration/segregation
  • Mobbing och våld
  • Fair Play samt Vett & Etikett
  • Trafiksäkerhet och miljö

Exempel på en kvalitetspolicy

Vaccination mot doping

Det är nolltolerans mot doping i Nyköpings föreningsliv. Från och med hösten 2017 är riksidrottsförbundets preventions- och åtgärdspaket "Vaccination mot doping" en förutsättning för att få föreningsbidrag för idrottssklubbar. Läs mer om kraven på vaccination mot doping.

Kontakta oss

Nyköpings Arenor Fritid

Rosvalla
Nyköpings kommun
611 83 Nyköping

forening@nykoping.se

Administratör för Förenings- och fritidsfrågor

Annika Malmström
0155-45 74 36
annika.malmstrom@nykoping.se 

Kultur- och fritidschef

Lars Persson
0155-24 89 01
lars.persson@nykoping.se

Kontaktformulär