Allmän förskola

Här kan du läsa om den avgiftsfria allmänna förskolan i Nyköpings kommun.

  • Allmän förskola omfattar alla barn från höstterminen det år de fyller 3 år. 
  • För att få allmän förskola behöver du anmäla på särskild blankett.
  • Allmän förskola omfattar 15 timmar per vecka och max 525 timmar under höst- och vårterminen. Placeringen följer skolans läsårstider vilket innebär att barnet är ledigt under loven på samma sätt som en elev i skolan. Denna tid är avgiftsfri.
  • Förskolechefen och du kommer överens om vilka tider som barnet ska vara på förskolan. Om ditt behov förändras under läsåret behöver du skriftligen meddela detta till barnplacering@nykoping.se. Till exempel om du har haft allmän förskola under läsåret men efter läsårets avslut, under juni, juli och augusti, får ett behov av förskoleplats.

För frågor eller funderingar ta kontakt med våra handläggare för förskola och fritidshem: barnplacering@nykoping.se.

Kontakta oss

KontaktFormulär