Trygghetslarm

Trygghetslarm hjälper dig att tillkalla hjälp i akuta situationer. Att ha trygghetslarm ska bidra till att du känner dig trygg hemma. 

Trygghetslarm

Genom en enkel installation av ett larm kan du med en larmknapp på ett armband nå personal från hemtjänsten om du behöver hjälp. 

När du larmar kommer du i kontakt med en samordningscentral, som är bemannad dygnet runt. Larminstallatören ser sedan till att hemtjänstpersonal kommer hem till dig.

Vem har rätt till trygghetslarm?

Trygghetslarm beviljas dig som av olika anledningar har en ökad fallrisk och/eller upplever dig själv som otrygg i hemmet.

Vad kostar ett trygghetslarm?

Kostnaden för trygghetslarm grundar sig på din inkomst och kan högst vara 255 kr/månad.

Ansökan om trygghetslarm

Du ansöker genom att ta kontakt med kommunens handläggare. Tillsammans går ni igenom dina behov och önskemål. Därefter gör handläggaren en bedömning av dina behov och fattar beslut. Du får ett beslutsmeddelande med posten.

Du som är över 75 år

Du som är över 75 år, folkbokförd och bosatt i Nyköpings kommun kan begära att få trygghetslarm utan att någon utredning eller hembesök behöver göras - en så kallad förenklad handläggning.

Fyll i blankett för begäran om trygghetslarm - förenklad handläggning. 

Att tänka på om du beviljas trygghetslarm

Du som börjar med trygghetslarm lånar ut nycklar till ditt hem mot kvittens. Det är för att personalen ska kunna komma in om du larmat.

Hur fungerar trygghetslarm?

Trygghetslarmet finns i ditt hem, det är digitalt vilket innebär att du inte behöver koppla den till din telefon. När du larmar kommer du i kontakt med kommunens samordningscentral, som är bemannad dygnet runt. Larmoperatören ser till att hemtjänstpersonal kommer hem till dig.

Vid akut sjukdom ska du alltid ringa 112.   

Trygghetslarmet testas automatiskt och kontinuerligt för att se att larmet fungerar som det ska. Testet genomförs utan att du märker det. 

Kontakta oss

Social omsorg

regdso@nykoping.se
0155-24 80 00

Kontaktuppgifter till handläggare

Kontaktformulär