Nämnder

En nämnd är den politiska ledningen för ett kommunalt verksamhetsområde, till exempel utbildning, kultur eller miljö. Nämndernas ledamöter väljs av kommunfullmäktige.

Kontakta oss

Nyköpings kommun

Tfn 0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

Kontaktformulär