Misstanke om barn som far illa

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att barn upp till 18 år får sina grundläggande behov tillgodosedda. För att vi ska kunna hjälpa till måste vi få veta var behoven finns. 

Misstänker du att ett barn eller en ungdom far illa?

Ring oss!

0155-45 77 14

Privatpersoner bör anmäla till socialtjänsten om man känner till något barn som behandlas på ett sådant sätt att det behöver stöd eller skydd.

Som privatperson kan du också anmäla oro via denna blankett

Du som arbetar med barn och ungdomar 

Du som arbetar i förskola eller skola kan också anmäla oro via denna blankett. 

Blankett ska skrivas ut och skickas till:

Division Social omsorg
Östra Rundgatan 11
611 83 Nyköping 

Eller skickas via mejl regdso@nykoping.se

Alla som arbetar med barn och ungdomar har ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma deras situation. 

Personal på bland annat förskolor, skolor, fritidsgårdar och vårdcentraler har ett personligt ansvar enligt 14 kapitlet 1 § i socialtjänstlagen att anmäla till socialtjänsten om de känner oro för ett barn.

Av lagtexten framgår att det räcker att tro att socialtjänsten kan komma att behöva ingripa – du behöver inte vara säker, det är socialtjänsten som utreder.

Kontakta oss

Social omsorg

Behöver du hjälp efter kontorstid
ring Social beredskap
073-773 72 73 

Misstänker du att barn eller ungdomar far illa?
Ring: 0155-45 77 14
måndag, tisdag, torsdag kl 8-17,
onsdag kl 8-18, fredag kl 8-16
regdso@nykoping.se

Barn- och ungdomsenheten

Enhetschef
Marianne Franzén
marianne.franzen@nykoping.se

Kontaktformulär