Hemlöshet

Antalet hemlösa i Nyköpings kommun ökar. Socialtjänsten når allt fler och jobbar förebyggande. Det pågår även arbete med att öppna ett härbärge för att människor som inte är inskrivna hos socialtjänsten ska få kunna sova inomhus. 

Antalet hemlösa i Nyköpings kommun har ökat under de senaste tre åren till följd av bostadsbristen. 

Kommunens senaste kartläggning som gjordes i mars 2018 visade att 355 personer är hemlösa och 13 personer har sovit utomhus eller i offentliga utrymmen minst en natt under mätperioden.

Läs hela kartläggningen i kallelsen till Socialnämndens sammanträde i juni 2018.

Förebyggande arbete

Nya bostäder byggs och kommunens socialtjänst har flera nya boende- och stödinsatser för sina målgrupper. 

Socialtjänsten når och stöttar allt fler via förebyggande arbete som skuldsanering, och vräkningsprevention. Missbruksvården jobbar med uppsökande arbete, motivationshöjande insatser och boendestöd för personer som behöver stöd för att kunna behålla ett boende. 

Stadsmissionen ska driva härbärge

Personer utan bostad som inte är inskrivna hos socialtjänsten har idag inte möjlighet att få tak över huvudet. Nyköpings kommun och Stadsmissionen skrev därför i oktober 2018 en gemensam avsiktsförklaring med målet att ett härbärge ska öppna så snart som möjligt.

Stadsmissionen kommer att driva härbärget och kommunen står för en del av kostnaden. När kommunen tidigare haft ett härbärge i egen regi har få personer sökt sig dit. En förklaring är att verksamheten varit mer ett första steg in i missbruksvården än ett härbärge. 

Fördelen med att en ideell aktör driver härbärget är att de kan etablera kontakt med personer i ett tidigare skede och rikta sig till en bredare målgrupp.

Kontakta oss

Socialnämnden

Nämndansvarig tjänsteman
Anna Ulf
0155-24 83 47
anna.ulf@nykoping.se

Kontaktformulär