Patientsäkerhetsberättelse

Nyköpings kommun arbetar förebyggande med att se till att det finns system och rutiner för att fel inte ska begås i vården som leder till att patienter utsätts för skador. I det arbetet ingår bland annat att skriva patientsäkerhetsberättelser varje år.

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse varje år. Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva hur verksamhetens patientsäkerhetsarbete och vad man gjort för att identifiera, analysera och så långt som möjligt minska risker i vården, och för att minska antalet tillbud och negativa händelser. Vårdgivaren ska också tala om hur – och när – man ska fullfölja de åtgärder som man inte kunnat göra omedelbart.

Berättelsen ska även visa på vilka resultat vårdgivaren har uppnått i sitt patientsäkerhetsarbete. Exempel på resultat kan vara att antalet fallskador eller vårdrelaterade infektioner har minskat, att vårdgivaren har förändrat sina rutiner så att de blir lättare att följa, att man skapat utbildnings- och träningsmöjligheter eller infört nya tekniska stödsystem.

Här publicerar vi patientsäkerhetsberättelser från både kommunala och privata vårdgivare.

2017

Rapport patientsäkerhetsberättelser 

Betelhemmet Patientsäkerhetsberättelse

Björkgården Patientsäkerhetsberättelse

DSO Patientsäkerhetsberättelse

Riggargatan Patientsäkerhetsberättelse

St Anna Patientsäkerhetsberättelse 

2016

Rapport Patientsäkerhetsberättelse

Betelhemmet Patientsäkerhetsberättelse

Björkgården Patientsäkerhetsberättelse

DSO Patientsäkerhetsberättelse

Riggargatan Patientsäkerhetsberättelse

St Anna  Patientsäkerhetsberättelse

2015

Betelhemmet patientsäkerhetsberättelse

Björkgarden patientsäkerhetsberättelse 

DSO patientsäkerhetsberättelse 

Riggargatan patientsäkerhetsberättelse

St Anna patientsäkerhetsberättelse

Kontakta oss

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Tarja Viitanen

0155-45 77 27
mas@nykoping.se

Kontaktformulär