Stöd i hemmet

För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag finns olika möjligheter att få stöd i hemmet.

Du kan till exempel få hjälp med personlig omsorg, städ, matdistribution, enklare fixartjänster och att göra fallförebyggande åtgärder i ditt hem. De flesta insatser behöver du ansöka om.

Det är våra biståndshandläggare som tar beslut om insatser utifrån dina behov och socialtjänstlagen. Stödet är ofta avgiftsbelagt.

Kontakta oss

Social omsorg

Växel 0155-24 80 00

Kontaktformulär