Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

För att se till att den kommunala hälso- och sjukvården för äldre och för personer med funktionsnedsättning följer gällande lagar och regler finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

MAS uppdrag är bland annat att ta fram kommunalt anpassade riktlinjer att arbeta efter, att följa upp hur riktlinjerna efterlevs, att utreda avvikelser och anmäla händelser eller risker enligt Lex Maria.

Kontakta oss

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Tarja Viitanen

0155-45 77 27 
mas@nykoping.se

Kontaktformulär