Hjälpmedel

När man blir äldre eller har en funktionsnedsättning kan man behöva olika hjälpmedel.

Personliga hjälpmedel kan du få både från kommunen och från landstinget. Hjälpmedlet provas ut av arbetsterapeut eller sjukgymnast. Om miljön behöver förändras hemma hos dig till följd av långvarigt funktionshinder, så kallad bostadsanpassning, kan du kontakta arbetsterapeuten för bedömning av lämpliga åtgärder.

Lämna tillbaka hjälpmedel

Hjälpmedel ska lämnas tillbaka när du inte behöver det längre, inom avtalad tid, eller om du flyttar utomlands.

Kontakta oss

Social omsorg

Växel 0155-24 80 00

Handläggare bostadsanpassning

Tel 0155-24 83 31

Kontaktformulär