Servicebostad, gruppbostad och korttidsboende

Vi erbjuder olika former av boende till dig som har en funktionsnedsättning, exempelvis utvecklingsstörning, autism eller psykisk sjukdom. Du kan inte själv välja vilket boende du vill ha. Det är dina behov avgör vilket stöd och boende du kan få.

Servicebostad

Servicebostad är till för personer som har en psykisk och/eller fysisk funktionsnedsättning. En servicebostad är ett mellanting mellan helt självständigt boende och boende med stöd från personal dygnet runt.

Gruppbostad

Gruppbostad är till för personer som har en psykisk och/eller fysisk funktionsnedsättning. Att bo i en gruppbostad innebär att du har ett behov av stöd, service och omvårdnad av personal. Vi erbjuder dig det stöd som du behöver.

Korttidsboende

Korttidsboende innebär att du tillfälligt bor hemifrån någon eller några gånger i månaden.

Träningsboende

Sommarvägens träningsboende är till för personer med Aspergers syndrom och/eller högfungerande autism som vill flytta hemifrån. 

Så här ansöker du

  • För att få boende behöver du göra en ansökan först.
  • Våra handläggare hjälper dig med ansökan.
  • Tillsammans går ni igenom dina behov och önskemål.
  • Handläggaren bedömer dina behov och om du har rätt till det stöd du ansökt om enligt lagarna och fattar sedan ett beslut som skickas till dig med posten.

Även du som är anhörig eller juridisk företrädare är välkommen att kontakta handläggare.

Kontakta oss

Social omsorg

0155-24 80 00

regdso@nykoping.se

Handläggare vuxna/Myndighetsfunktionen

Telefontid måndag - fredag kl. 09.00-11.00

0155-24 80 16 

myndighetsfunktionen@nykoping.se

Kontaktformulär