Nyckelfritt lås

Nyköpings kommun har ett system med nyckelfritt lås för personer som har hemtjänst, hemsjukvård eller trygghetslarm. Det har vi  för att ha en bra kvalitet för hantering av nycklar och för att öka din säkerhet. 

När du får hemtjänst, hemsjukvård eller trygghetslarm monterar vi ett särskilt lås på insidan av din dörr ovanpå det vred du har idag.

Med hjälp av mobiltelefonen öppnar och låser personal från hemtjänst och hemsjukvård din dörr.

För dig blir det ingen skillnad eftersom låset fungerar som vanligt från både in- och utsidan och tillsammans med nyckel.

Vad innebär nyckelfritt lås?

 • Kommunen monterar ett särskilt lås på insidan av din dörr ovanpå det vred du har idag.
 • När personal i hemtjänst och hemsjukvård vidrör din dörr aktiveras låset och personalen kan låsa upp din dörr med hjälp av en speciell mobiltelefon.
 • Det går inte att öppna med vilken mobiltelefon som helst. De mobiltelefoner som används är hemtjänstens godkända mobiltelefoner som har hög säkerhet.
 • Montering av låset görs av särskilt utbildad personal, som har legitimation med sig vid besöket
 • Det tar mellan 20 och 40 minuter. Du kommer att bli kontaktad av personal så att ni kan komma överens om en tid när de kommer. 
 • Det befintliga låset är helt oförändrat efter installationen.
 • Du och dina närstående använder er vanliga hemnyckel. Det nya låset påverkar inte ditt vanliga lås.
 • När låset monteras görs ingen åverkan på dörren. Om dina insatser upphör, tar vi bort låset. Dörren återställs och ser ut som innan.
 • Du behöver lämna in två nycklar till oss. En av dessa får du åter så fort låset är installerat den andra förvaras på Samordningscentralen som en extra säkerhet.
 • Det nyckelfria låset har en egen batteriförsörjning och påverkas därför inte om det blir strömavbrott.
 • Kostnaden för det nyckelfria låset betalas av kommunen.

Kontakta oss

Verksamhetschef för hemtjänst och hälso- och sjukvård

Carina Bark
0155-24 80 25
carina.bark.1@nykoping.se

Kontaktformulär