Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har det samlade ansvaret för kultur - och biblioteksfrågor, stöd till föreningar verksamma inom kommunen samt fritidsanläggningar, förutom Rosvalla. 

Till nämndens verksamhetsområde hör också stödet till föreningsdrivna fritidsgårdar och Slakthuset, liksom till verksamheten på Bryggeriområdet och Nyköpingshus.

Detta är nämndens ansvarsområde:

  • Kultur- och biblioteksfrågor
  • Föreningsstöd
  • Stöd till fritidsanläggningar
  • Stöd till fritidsgårdar
  • Kommunens konstsamling
  • Lokalbokning av idrotts- och samlingslokaler

Protokoll från nämndens sammanträden

Protokoll och kallelser hittar du nedan i kalendern. 
Tidigare års protokoll och kallelser hittar du här.

Observera att tiderna i kalendern är preliminära. Definitiv plats och tid meddelas i kallelsen.

Kontakta oss

Kontakt politiker

Ordförande Carina Wallin (S)
0155-24 89 83
carina.wallin@nykoping.se

Förste vice ordförande
Conny Jacobsson (V)
070-690 95 77
conny.jakobsson@nykoping.se

Andra vice ordförande
Eva Sjöström (M)
070-555 52 74
eva.widlundh.sjostrom@nykoping.se

Kontakt tjänstemän

Nämndansvarig tjänsteman
Per Lithammer
0155-24 83 69

Nämndsekreterare
Johanna Sterner
0155-24 83 16

Postadress
Kultur- och Fritidsnämnden
611 83 Nyköping

Besöksadress
Stadshuset
0155-24 80 00 (vxl)
reg.kof@nykoping.se

Kontaktformulär