Fritidshem

Innan och efter skoldagen börjar erbjuds barn från förskoleklass till och med årskurs sex plats på ett fritidshem. Fritidshemmen brukar erbjuda olika aktiviteter och utflykter och finns på varje skola.

Här kan du läsa om barns rätt att vara på fritidshem samt vilka regler och villkor som gäller för de kommunala fritidshemmen. 

Ansöka om plats

Du kan när som helst under året söka till de kommunala fritidshemmen. De fristående fritidshemmen kontaktar du direkt för att ansöka om plats.

Ansök via e-tänst

Ansök via blankett

Schema

Du kan ändra schema i vår e-tjänst eller på en blankett

Tänk på att du måste lägga in schema med en veckas framförhållning. Schemat ska visa vilka tider barnet ska vara på fritidshemmet.

Ansöka om byte av fritidshem

Ska du flytta ditt barn till ett annat fritidshem kan du använda vår e-tjänst eller denna blankett för att byta plats.

Beräkna

Du kan göra en preliminär uträkning av din avgift med vårt verktyg här.

Säga upp plats

När ditt barn inte längre behöver sin plats, skall den sägas upp på denna blankett eller i vår e-tjänst.

Uppsägningstiden är 1 månad från att handläggare har tagit emot uppsägningen.

Har du sagt upp din plats och önskar en ny plats och det har gått kortare tid än fyra månader, får du betala för den tid som varit. Till exempel, om du sagt upp din plats från den 31 januari och önskar en ny plats den 2 maj - får du även betala avgift för tiden 1 februai till 1 maj. 

Vid växelvis boende
Om vårdnadshavarna är separerade och båda har plats så ansvarar respektive vårdnadshavare för att säga upp sin plats.

Kontakta oss

KontaktFormulär