Förskola

Här kan du läsa om den kommunala förskolan i Nyköpings kommun, göra din ansökan eller ändra uppgifter. Du kan även jämföra förskolor via vår e-tjänst.

Här kan du läsa om barns rätt att vara på förskola samt vilka regler och avgifter som gäller för de kommunala förskolorna. 

Ansöka om plats

Du kan när som helst under året söka till de kommunala förskolorna. De fristående förskolorna kontaktar du direkt för att ansöka om plats.

Ansök via e-tjänst

Ansök via blankett

Schema

Ändra ditt schema i vår e-tjänst eller på denna blankett

Tänk på att du måste lägga in schema med en veckas framförhållning.
Schemat ska visa vilka tider barnet ska vara på förskolan.

Ansöka om byte av förskoleplats

Vid byte av förskola använder du vår e-tjänst eller denna blankett.

Säga upp plats

När ditt barn inte längre behöver sin förskoleplats, skall den sägas upp på denna blankett eller i vår e-tjänst.

Uppsägningstiden är 1 månad från att handläggare har tagit emot uppsägningen.

Har du sagt upp din plats och önskar en ny plats och det har gått kortare tid än fyra månader, får du betala för den tid som varit. Till exempel, om du sagt upp din plats från den 31 januari och önskar en ny plats den 2 maj - får du även betala avgift för tiden 1 februai till 1 maj.  

Vid växelvis boende

Om vårdnadshavarna är separerade och båda har plats så ansvarar respektive vårdnadshavare för att säga upp sin plats.

Kontakta oss

KontaktFormulär