Lekplatser

Lekplatserna i Nyköpings kommun ska vara mötesplatser för lek och inspirera till att vistas ute. En målsättning i utvecklingen av kommunens lekplatser är att göra dem tillgängliga för alla barn.

Nya lekplatser hösten 2018

En lekplats ska byggas vid gamla fotbollsplanen mellan Kaprisvägen och Strandstugeviksvägen, Arnö.

Var finns lekplatserna?

Med hjälp av kartan kan du hitta till lekplatserna.

Regler styr säkerheten

I Nyköpings kommun ansvarar kommunens parkavdelning för tillsyn av lekplatserna. Kommunen arbetar med säkerheten på lekplatserna utifrån gällande regler i Plan- och bygglagen, Boverkets byggregler och Europastandarden SS-EN 1176-1177. Säkerhetsarbetet innebär bland annat regelbunden tillsyn och årlig säkerhetsbesiktning.

Kontakta oss

Lekplatsansvarig

Albert Ellestad

0155-24 88 00
albert.ellestad@nykoping.se

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00

tekniska.divisionen@nykoping.se

Kontaktformulär