Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden är myndighetsutövning och verksamheter för äldre personer och funktionsnedsatta, inklusive psykiskt funktionsnedsatta.

Myndighetsutövningen omfattar bland annat att utreda, bedöma och besluta om äldres och funktionsnedsattas behov av olika insatser. Sådan behovsprövning sker dels enligt gällande författningar och dels enligt av nämndens tagna riktlinjer inom resp område.
 
Detta är nämndens ansvarsområde:
 • Hemtjänst
 • Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende
 • Dagverksamhet för dementa
 • Gruppboende och serviceboende för funktionsnedsatta
 • Daglig verksamhet och sysselsättning
 • Personlig assistans
 • Färdtjänst, bostadsanpassning och hjälpmedel
 • Förvaltning av taxor, avgifter och hyror inom området
 • Myndighetsutövning
 • Hälso- och sjukvård hos nämndens interna och externa vårdgivare
 • Hemsjukvård
 • Social och medicinsk tillsyn inom nämndens verksamheter
 • Uppsökande verksamhet

Protokoll från nämndens sammanträden

Protokoll och kallelser hittar du nedan i kalendern. 
Tidigare års protokoll och kallelser hittar du här.

Observera att tiderna i kalendern är preliminära. Definitiv plats och tid meddelas i kallelsen.

Kontakta oss

Kontakt politiker

Ordförande
Veronica Andersson (S)
0155-24 83 38
veronica.andersson@nykoping.se

Förste vice ordförande
Helena Dahlström (V)
070-748 98 21
helena.dahlstrom@nykoping.se

Andre vice ordförande
Johan Schenström (M)
070-392 15 62
johan.schenstrom@nykoping.se


Kontakt tjänstemän

Nämndansvariga tjänstemän
Solweig Ericsson-Kurg
0155-24 89 39

Marie Johnsson
0155-24 80 80

Nämndsekreterare
Hannes Holmberg
0155-24 83 39

Postadress
Vård- och omsorgsnämnden
611 83 Nyköping

Besöksadress:
Stadshuset
0155-24 80 00 (vxl)
reg.vo@nykoping.se

Kontaktformulär