Du kan också påverka

Genom att lämna synpunkter eller på annat sätt engagera dig kan du påverka vad som görs i Nyköpings kommun.

Påverka!

  • Följ Nyköpings kommun på sociala medier, exempelvis kommunens Facebooksida.
  • Träffa politiker och tjänstemän på Lördagsöppet i Stadshuset. Ett antal lördagar per år inbjuder Nyköpings kommun till Lördagsöppet i Stadshuset. Här presenteras kommunens verksamhet, nyheter och aktuella planer. Passa på att diskutera aktuella frågor med kommunens politiker och tjänstemän.
  • Lämna ett medborgarförslag. Alla som är folkbokförda i Nyköpings kommun, barn och vuxna, kan lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Förslaget kan handla om allt som kommunen ansvarar för.
  • Lämna en synpunkt. Vi tar vi tacksamt emot förslag, beröm och klagomål på kommunens verksamhet. Hur fungerar Nyköping för dig? Bra kanske kan bli ännu bättre? Dåligt kanske enkelt kan fixas? Lämna synpunkt via formulär, telefon, brev, e-post eller genom ett besök.
  • Gör en felanmälan. Dygnet runt kan du göra en anmälan om fel på gator, gatlyktor, vatten, avlopp eller på kommunens fastigheter och byggnader. Du kan också anmäla klotter och skadegörelse. Ring 0155-24 88 00 eller gör en felanmälan via webbformulär.
  • Svar direkt. Du kan alltid ta kontakt direkt med politiker och tjänstemän via besök, telefon 0155-24 80 00 eller e-post: fornamn.efternamn@nykoping.se

Engagera dig!

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

Kontaktformulär