Socialnämnden

Socialnämnden har det samlade ansvaret för bl.a. myndighetsutövning och insatser inom individ- och familjeomsorg. Ansvarsområdena regleras av ett tiotal olika lagar varav socialtjänstlagen är den viktigaste.

Detta är nämndens ansvarsområde:

  • Barn, ungdom och familj
  • Missbruk- och beroendevård
  • Ekonomiskt bistånd
  • Ekonomisk rådgivning
  • Familjerätt
  • Familjerådgivning
  • Våld i nära relation
  • Ensamkommande barn
  • Serveringtillstånd

Protokoll från nämndens sammanträden

Protokoll och kallelser hittar du nedan i kalendern. 
Tidigare års protokoll och kallelser hittar du här.

 

Observera att tiderna i kalendern är preliminära. Definitiv plats och tid meddelas i kallelsen.

Kontakta oss

Kontakt politiker

Ordförande
Marjo Gustafsson (S)
0155-24 83 04
marjo.gustafsson@nykoping.se

Förste vice ordförande
Anne Marie Wallin (MP)
070-688 14 98
annemarie.wallin@nykoping.se

Andre vice ordförande
Adéle Bergentoft (M)
070-637 71 72
adele.bergentoft@nykoping.se

Kontakt tjänstemän

Nämndansvarig tjänsteman
Anna Ulf
0155-24 83 47

Nämndsekreterare
Caroline Svensson
0155-24 83 06

Postadress
Socialnämnden
611 83 Nyköping

Besöksadress:
Stadshuset
0155-24 80 00 (vxl)
regsocialnamnden@nykoping.se

Kontaktformulär