Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och de ledamöter som väljs dit är direktvalda av dig som invånare i kommunen.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige utser de personer som ska sitta i kommunstyrelsen och i de olika nämnderna. Fullmäktige beslutar också i de ärenden som är av principiell karaktär eller annars av större vikt för kommunen som till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor.

Det finns 61 ledamöter i Kommunfullmäktige. Mandatfördelningen ser ut så här för mandatperioden 2018-2022.

  • Socialdemokraterna 20
  • Moderaterna 16
  • Sverigedemokraterna 7
  • Centerpartiet 5
  • Vänsterpartiet 4
  • Miljöpartiet 3
  • Kristdemokraterna 3
  • Liberalerna 3

Ledamöter

Vill du veta vem som sitter som ledamot i Kommunfullmäktige?
Använd funktionen Sök Politiker.

Protokoll från sammanträden

Protokoll och kallelser hittar du nedan i kalendern. 
Tidigare års protokoll och kallelser hittar du här.

Kontakta oss

Kommunfullmäktige

Ordförande
Carl-Åke Andersson (S)
Tfn växel 0155-24 80 00 
kommun@nykoping.se

Förste vice ordförande
Muhammad Mouaid (C)
Tfn 0155-24 80 00
kommun@nykoping.se


Andre vice ordförande 
Johan Schenström (M) 
Tfn 0155-24 80 00 
kommun@nykoping.se

Sekreterare 
Therese Larsson 
Tfn 0155-45 77 89 
kommun@nykoping.se

Kontaktformulär