Felanmälan DSO IT-system

Nu finns det en elektronisk blankett för felanmälan till dso it-supporten.

Blanketten ska användas vid all felanmälan som avser system som vi förvaltar t ex Phoniro, Procapita, m fl.

Ni kommer att få återkoppling på er felanmälan så snart som möjligt, dock senast inom ett dygn. (Oftast kan felen åtgärdas snabbare än så).

Blanketten ska användas annars kommer ingen åtgärd att vidtas.

Länk till elektronisk blankett:  

Kontakta oss

Kontaktformulär