Riktlinjer för utförare

Alla utförare - oavsett om det är kommunen eller företag - följer samma riktlinjer för att kunna erbjuda en likvärdig och säker vård och omsorg. 

Riktlinjerna används för att arbetet inom hälso- och sjukvården ska ske i enlighet med de lagar och förordningar som finns, till exempel från Socialstyrelsen. Riktlinjerna har tagits fram och sammanställts av MAS i samråd med Vård- och omsorgsnämnden.

Just nu pågår arbete med att uppdatera riktlinjer, därför är flera flikar tomma. Uppdaterade riktlinjer kommer inom kort. Vid behov av stöd kontakta MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), se kontakuppgifter nedan. 

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa riktlinjer, ladda hem blanketter eller få mer information via länkar till Socialstyrelsen, Landstinget Sörmland med mera.

Kontakta oss

MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)

Tarja Viitanen
tarja.viitanen@nykoping.se
0155-45 77 27

Ann Gustafsson Nordblom
ann.gustafsson.nordblom@nykoping.se
0155-24 86 51

Kontaktformulär