Markanvisningar

Den här informationen riktar sig till intressenter som önskar bygga bostadshus eller andra större byggnader i Nyköpings kommun. Här hittar du pågående markanvisningar, kommande markanvisningar och avslutade markanvisningar.

Under en begränsad tid och på vissa givna villkor kan en intressent ensam få förhandla med kommunen om att förvärva kommunal mark för bebyggelse inom ett visst markområde. Läs mer om hur vi arbetar med markanvisningar i Nyköpings kommun.

Våra riktlinjer är framtagna i enlighet med Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar.

Anmäl dig till intressentregistret

Pågående markanvisningar

  • Just nu har vi inga pågående markanvisningar.

Kommande markanvisningar

  • Vid Tessinområdet i stadsdelen Fågelbo planerar kommunen upp till 600 nya bostäder samt plats för skola/förskola och matbutik. Markanvisning kommer att ske framöver. Du kan anmäla dig till vårt intressentregister för att få information när det är aktuellt med markanvisningar.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Mark- och exploateringsenheten

0155-24 82 30 
MEX@nykoping.se

Kontaktformulär