Fakturaadress för leverantörer

För att skicka en faktura till Nyköpings kommun krävs ett NK-nummer. Fakturor som inte har NK-nummer skickas tillbaka till avsändaren.

Alla fakturor till Nyköpings kommun ska skickas till samma fakturaadress.

Tänk på det här när du skickar en faktura

 • Ange fakturaadressen nedan
 • Ange alltid NKnummer

Fakturaadress till Nyköpings kommun:

Nyköpings kommun
Fakturaskanning
Box 22
611 22 Nyköping

Skriv NKnumret i fältet "Er referens" som nedan.

Er referens: NKxxxxx (obs! inga mellanslag mellan NK och siffrorna)

Vad är ett NKnummer?

NK-nummer (kallas även referenskod) är det nummer som anger vilken verksamhet som ska granska och betala fakturan. Då NKnumret läses av maskinellt är det viktigt att det alltid anges i en följd, dvs inga mellanslag mellan NK och siffror. NK ska alltid skrivas med versaler. Exempel: NK12345

Vad gör jag om jag inte vet vilket NK-nummer som gäller?

Ha för vana att notera NKnumret redan vid beställningen. Har du inte fått numret så kontakta beställaren för att få det.

Ha alltid dessa uppgifter med på fakturan:

 • Referenskod = NKnummer
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum eller betalningsvillkor
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp
 • Bankgiro eller plusgiro
 • Organisationsnummer / VAT nummer / F-skattsedel
 • Fakturaadress (ställd till Nyköpings kommun, se ovan)

Skicka faktura via e-post

Fakturor kan skickas direkt till vår samarbetspartner för skanning. Detta gäller endast för leverantörer som inte skickar in på något annat sätt. E-postadressen dit fakturan ska skickas är:
invoice-2059@s4fprogress.com

Här ser du vad som gäller för att skicka dina fakturor via e-post.

 • Fakturan ska vara utställd till kommunens rätta skanningsadress. Se ovan.
 • Fakturan ska vara i filformatet PDF eller TIF
 • Fakturorna ska läggas som bilagor till e-postmeddelandet
 • Endast en faktura per bilaga (flersidiga fakturor ska finnas i en och samma bilaga)
 • Flera bilagor med fakturor i ett och samma e-postmeddelande kan hanteras förutsatt att de har olika namn
 • Filnamnet får endast innehålla bokstäverna a-z samt siffror
 • Löpande text i e-postmeddelandet behandlas inte
 • E-postmeddelandets totala storlek, inklusive bilagor, får inte överstiga 20 Mb

Om e-postmeddelandet innehåller en signatur, med till exempel en företagslogga eller bild, kan ett felmeddelande visas efter att e-postmeddelandet är skickat. Det ska inte ha någon betydelse.

Kontakta oss

Kontakta Ekonomienheten

via Kommunservice på 0155-24 80 00 eller mejla ekonomienheten.klk@nykoping.se.

Kontaktformulär