Torg

Här kan du läsa om vilka torg som finns i Nyköping. 

Stora Torget

På bilden ovan ser du Stora Torget. I hjärtat av Nyköping hittar du Stora Torget. På ena sidan av torget ligger Länsresidenset och mitt emot ligger Stadshuset och Rådhuset. Snett över gatan hittar du Sankt Nicolai kyrka med ursprung från 1200-talet.

Stora Torget är en plats som ska rymma många olika funktioner. Samtidigt som här ska finnas plats för olika evenemang och torghandel ska Stora Torget också fungera som en avkopplande miljö.

Under sommaren startar det lilla turisttåget "Tuffis" sin tur genom staden från Turistbyrån vid Rådhuset. 

Varje dag utom röda dagar är det torghandel på Stora Torget. Torghandeln regleras av lokala ordningsföreskrifter. 

Teatertorget

Teatertorget

Våren 2018 anlades en ny gågata, torg och cykelstråk på Fruängsgatan intill Teaterparken. Teatertorget ligger på sista biten av Västra Storgatan, mot Västra Tullgatan och Västerleden. 

Östra Torget 

Östra Torget ligger i kulturhistoriskt intressanta kvarter vid Alla Helgonakyrkan, inte långt från Nyköpingsån. 2008 gjordes en vidomfattande ombyggnad av torget som utfördes i samarbete med Svenska kyrkan. Målet med ombyggnationen var att skapa ett torgrum och att få en bättre förbindelse mellan kyrkan och Prosten Pihls gård.

Östra torget

Idag består Östra Torget av en hel torgyta och ska fungera som ett gångfartsområde.

Markbeläggningen består av smågatssten av granit och svarta betongstenar som är lagda som linjer på tvärs av biltrafiken. Runt de stora lindarna finns perennplanteringar som ska njutas under en så lång säsong som möjligt. På våren skådas blå skilla och pingstliljor som sedan övergår i lila alliumbollar på försommaren. I planteringen finns även daggkåla och geranium i rosa och vitt.

Smörtorget

Smörtorget, som ligger öster om Stadshuset, användes förr i tiden som marknadsplats.

Smörtorget
 

Idag har ytan rikligt med planteringsytor i form av en gradäng/blomstertrappa med buskar, perenner och blomsterlök. Platsen pryds också av blomsterfat som varierar år efter år. Blomstertrappan är inte bara en fröjd för ögat utan används också som en plats att sitta, leka eller åka skateboard på.

Oppeby torg

Oppeby torg ligger nordväst om Nyköpings centrum i ett förortsområde som anlades på 50-talet. Det är ett klassiskt torg för epoken och har en tidstypisk utformning. Torget ritades av den dåvarande stadsträdgårdsmästaren Folke Lindholm.

Oppeby Torg

Idag finns en plantering körsbärsträd utmed stenläggningen. Oxlar, lönnar och en bok omgärdar även den öppna ytan och torgets fontän. Under sommarhalvåret är bänkar utställda på torgytan för den som vill sola sig en stund vid fontänen.

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

 

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping 

Öppettider: mån-fre kl. 7-16
Lunchstängt kl. 12-13

Kontaktformulär