Nyheter

På den här sidan hittar du aktuella nyheter. 

Sök nyheter
Antal träffar: 157

Nu kan bygget av Östra infarten starta

21 mars 2023
Bo, bygga och miljö Trafik och resor Bo, bygga och miljö Trafik och resor Bo, bygga och miljö - Byggprojekt Trafik och resor - Trafik

Upphandlingen av Östra Infarten är nu klar och Kommunstyrelsen beslutade på mötet den 20 mars att ge Tekniska divisionen medel och uppdrag att genomföra byggnationen.

Nyköpings kommun uppmärksammar Earth Hour

21 mars 2023

Lördagen den 25 mars är det Earth Hour. Du är väl med och släcker dina lampor?

UF-företag från Nyköpings gymnasium bäst på social hållbarhet

21 mars 2023
Barn och utbildning Företag och näringsliv

Under helgen hölls UF-mästerskapen på Rosvalla. 145 UF-företag deltog från olika gymnasieskolor i Sörmland. Priset Årets socialt hållbara företag gick till två elever på Nyköpings gymnasi...

Risk för dåligt tryck när vattentornet rengörs

16 mars 2023

Nyköpings vattentorn är 56 år och i behov av underhållsåtgärder. Vecka 15 rengörs tornet för att den goda vattenkvaliteten ska bibehållas. Arbetet kan innebära dåligt tryck i kranen och...

Nyköpings kommun genomför servicemätning

15 mars 2023

Nyköpings kommun genomför just nu en servicemätning om hur du som invånare upplever kommunens service och bemötande när du tar kontakt med kommunen.

Tillväxt Nyköping – ny satsning på företag skapar fler jobb lokalt

15 mars 2023

Nyköpings kommun planerar att starta Tillväxt Nyköping tillsammans med Tillväxtinitiativet. Satsningen hjälper lokala små och mellanstora företag att växa och skapar samtidigt nya jobb.

Mötesplats Brandkärr planerar för invigning i april

14 mars 2023
Kommun och politik Uppleva och göra

Nu förbereds lokalerna på Träffen för fullt. Snart ska föreningar och kommunala verksamheter flytta in och skapa en ny plats där Nyköpingsbor kan träffas.

Yttrande om havsbaserad vindkraft

14 mars 2023
Kommun och politik Bo, bygga och miljö

Kommunstyrelsen väntas på sitt möte den 20 mars fatta beslut om att anta yttrande gällande avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen för de havsbaserade vindkraftparkerna Långgrund 1 oc...

Kommunstyrelsen 20 mars 2023

14 mars 2023
Kommun och politik

Kommunstyrelsen sammanträder 20 mars 2023. Nu ligger kallelsen med alla ärenden publicerade.

Ministrar besökte Nyköping

13 mars 2023
Kommun och politik

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) och ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin (M) besökte Nyköping förra veckan. De ville veta hur vi som kommun hanterade den stora vattenläc...

Kommunfullmäktige 14 mars 2023

9 mars 2023
Kommun och politik Kommun och politik - Politik och demokrati

Kommunfullmäktige sammanträder den 14 mars. Nu finns kallelsen med alla ärenden publicerade.

Villahushåll kan komma att få fyrfackskärl för avfall

8 mars 2023

Kommunstyrelsen har fattat ett inriktningsbeslut om ett nytt system för avfallsinsamling. Beslutet innebär ett klartecken till Renhållningen för fortsatt utredning och planering för att...

Nyköpings kommun anställer kulturchef

7 mars 2023
Uppleva och göra

Ann-Sofie Löw börjar som kulturchef i Nyköpings kommun i juni. Hon blir även enhetschef över Kultur och Bibliotek inom division Näringsliv, Kultur och Fritid.

Nu blir det ljusare på Lennings väg och Stockholmsvägen

7 mars 2023

Gång- och cykelbanan och gatan på del av Stockholmsvägen och Lennings väg upplevs som otrygga. Därför ska Nyköpings kommun nu ordna ny och bättre belysning.

Träffa Nyköpings kommun på Bomässan

7 mars 2023

Nyköpings Bomässa går av stapeln helgen den 18-19 mars på Rosvalla. Nyköpings kommun är på plats och berättar om bland annat bygglov, lekplatser och våra egna kockar bjuder på mat-smakpro...

Vill du starta grannsamverkan?

6 mars 2023

Är du intresserad av att starta grannsamverkan i din trappuppgång eller ditt bostadsområde? Välkommen på utbildning 20 mars kl 18.00 på brandstationen i Nyköping.

Vi lägger om ledningar och tar ner träd

6 mars 2023
Bo, bygga och miljö Trafik och resor Kommun och politik

Förberedande arbeten inför Nyköpings resecentrum pågår under våren 2023 vid stationsområdet. Ledningar ska flyttas från Brunnsgatan en bit västerut. För att göra det måste vi samtidigt ta...

Nyköpings kommun nominerad till prestigefullt arkitektpris

28 februari 2023

Nyköpings kommun har nominerats till Planpriset för arbetet med Stadsutvecklingsplan Brandkärr. Priset delas ut av Sveriges Arkitekter och den 13 mars avslöjas vinnaren på Arkitekturgalan...

Kommunstyrelsen 6 mars 2023

27 februari 2023

Kommunstyrelsen sammanträder 6 mars. Nu ligger kallelsen med alla ärenden publicerade.

Nyköpings kommun fortsätter flagga för Ukraina

24 februari 2023

Fredag den 24 februari är det ett år sedan Ryssland inledde sin invasion av Ukraina. Nyköpings kommun fortsätter visa solidaritet med Ukraina genom att ha den ukrainska flaggan hissad...

Prova-på-kväll för kvinnor på brandstationen 8 mars

20 februari 2023

På kvällen 8 mars öppnar Sörmlandskustens räddningstjänst dörrarna till brandstationen i Nyköping för kvinnor. Fika, information om yrket och prova-på-möjligheter erbjuds samt visning av...

Cykelturer och sångstunder för äldre ska öka

17 februari 2023
Omsorg och stöd Kommun och politik Uppleva och göra

Vård- och omsorgsnämnden sluter två nya överenskommelser med föreningar som ska aktivera äldre. Röda Korset kommer att fortsätta med cykelturer och NBV ordnar aktiviteter på särskilda...

Kultur- och fritidsnämndens budget för 2023

17 februari 2023
Kommun och politik Uppleva och göra

25 januari fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om budget för 2023. Budgetramen för nämnden är på 131 miljoner kronor, en ökning med 1,8 miljoner kronor jämfört med 2022.

Dags för PRAO, registrera ditt företag för att ta emot elever.

16 februari 2023
Barn och utbildning Företag och näringsliv Jobb och arbetsmarknad Barn och utbildning Företag och näringsliv Barn och utbildning - Grundskola Barn och utbildning - Praktik i skolan Jobb och arbetsmarknad

Nu är det snart dags för PRAO för årskurs 8. Du som arbetsgivare kan nu registrera dig för att ta emot elever i vår digitala praktikplattform.

Festligt firande på Vallarna 6 juni 2023

16 februari 2023
Kommun och politik Uppleva och göra

Planeringen för nationaldagsfirandet på Vallarna är i full gång. Traditionsenligt bjuds på tal, underhållning och stipendieutdelning.

Orosanmälningarna ökar tack vare medvetet arbete i skolan

14 februari 2023
Omsorg och stöd Barn och utbildning Kommun och politik

Antalet orosanmälningar till Socialtjänsten rörande barn och unga ökade kraftigt under 2022 i Nyköpings kommun. De uppgick till närmare 3000 anmälningar inom åldersspannet 0-20 år vilket ...

Lediga jordbruksarrenden

14 februari 2023

Under våren 2023 gör Nyköpings kommun en omförhandling av jordbruksarrenden. Det är en del av kommunens löpande markförvaltning.

Påverka planen för framtidens avfallshantering

13 februari 2023

Hur ska vi minska avfallet, främja återanvändning och öka sorteringen? Hur kan det bli lättare att göra rätt? Vilka mål vill vi uppnå? Nu finns ett förslag till ny avfallsplan för Nyköpin...

Nu är årets sommarkampanj igång!

13 februari 2023
Företag och näringsliv Kommun och politik Jobb och arbetsmarknad

Nyköpings kommun söker nu närmare 500 sommarjobbare till funktionsstödsomsorgens och äldreomsorgens verksamheter. Är du tillgänglig i sommar och vill ha jobb – då finns det mycket goda...

Tyck till om Tystbergas utveckling

13 februari 2023

Nu startar samrådet för en ny detaljplan i Tystberga. Förslaget har utformats med input från Tystbergabor i blandade åldrar.

Högt förtroende för Campus Nyköping

8 februari 2023

Campus Nyköping fortsätter att växa och möta arbetsmarknadens behov av framtidens kompetenser genom en ny lärlingsutbildning inom fordon på Komvux, Tekniskt basår på universitetsnivå samt...

Kommunfullmäktige 14 februari 2023

7 februari 2023

Kommunfullmäktiges nästa sammanträde är den 14 februari klockan 19.00. Följ när besluten fattas via webbsändningen.

Kommunstyrelsen 13 februari 2023

7 februari 2023

Kommunstyrelsen sammanträder 13 februari. Nu ligger kallelsen med alla ärenden publicerade.

Förslag om ändringar i taxor för avfall

6 februari 2023

Kommunstyrelsen väntas vid sitt sammanträde 13 februari föreslå kommunfullmäktige att ta beslut om revidering av Nyköpings kommuns avfallstaxa och Nyköpings kommuns taxa för insamling av...

Dags för Framtidsdagen 2023

3 februari 2023
Företag och näringsliv Jobb och arbetsmarknad Företag och näringsliv Jobb och arbetsmarknad

På torsdag 9 februari är det dags för Framtidsdagen. Ett fullspäckat program väntar för dig som vill bli inspirerad och informerad om av att veta mer om möjligheterna till kompetensutveck...

Barn- och ungdomsnämndens budget för 2023

3 februari 2023
Kommun och politik Kommun och politik

Barn- och ungdomsnämnden har fattat beslut om 2023 års budget. Totalt ligger nämndens ram på drygt 1,5 miljarder kronor för 2023. Det är en ökning med 81 miljoner kronor sedan året innan....

Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens budget 2023

3 februari 2023
Kommun och politik

1 februari fattade kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslut om budget för 2023. Budgetramen fastställdes till 104 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med drygt 16 miljoner kronor...

Socialnämndens budget för 2023

2 februari 2023
Omsorg och stöd Kommun och politik

26 januari fattade socialnämnden beslut om budget för 2023. Budgetramen fastställdes till 292 miljoner kronor, en ökning med 14 miljoner kronor jämfört med 2022. Socialnämndens största...

Vård- och omsorgsnämndens budget för 2023

2 februari 2023
Omsorg och stöd Kommun och politik

2 februari fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om budget för 2023. Budgetramen är satt till 1 242 miljoner kronor. Grupp- och servicebostäder och Nära vård fick tillskott på totalt 10...

Betyg kan vara felaktiga i Gymnasiewebben

2 februari 2023

Grundskolornas inrapporterade betyg kan vara inkorrekta i Gymnasiewebben. Detta upptäcks när elever loggar in i systemet för att göra sitt val till gymnasiet. Elever och vårdnadshavare...

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budget för 2023

1 februari 2023
Bo, bygga och miljö Kommun och politik

På nämndsammanträdet 31 januari 2023 fattades beslut om budget. Budgetramen för nämndens ansvar och verksamhet är 131 miljoner kronor. Med det höga kostnadsläget så innebär detta att...

Nu öppnar gymnasiewebben

1 februari 2023

Du som ska välja till gymnasiet – här kommer en påminnelse om att Gymnasiewebben öppnar den 1 februari. Läs mer om hur valet går till här.

Livsmedelskontroller med fokus på de med nedsatt immunförsvar

31 januari 2023
Omsorg och stöd Bo, bygga och miljö - Livsmedel och hälsa

Under 2022 utförde Livsmedelsenheten ett projekt där livsmedelskontroller utfördes med fokus på konsumentgruppen äldre och personer med nedsatt immunförsvar.

Vi välkomnar Kungaparet

31 januari 2023

H.M. Konungen firar 50 år på tronen, i samband med det reser Kungaparet till alla län i Sverige. Södermanland och residensstaden Nyköping är först ut den 9 februari.

Riktlinjer för markanvisningar revideras

31 januari 2023
Bo, bygga och miljö Företag och näringsliv Kommun och politik

Kommunstyrelsen i Nyköping har beslutat att revidera riktlinjerna för exploateringsavtal och markanvisningar. Syftet är att förtydliga ansvar och kostnader för de som vill utveckla och kö...

Ny gång- och cykelväg och ombyggda hållplatser i Isaksdal

30 januari 2023
Trafik och resor Trafik och resor

Kommunstyrelsen beslutade på tisdagen om att en ny gång- och cykelväg ska byggas och att hållplatser ska byggas om i Isaksdal. Samtidig beslutades att Trafikverkets hållplatser i Nävekvar...

Bevattningsförbud upphör i Edstorp, Råby, Noheden och Stavik

27 januari 2023
Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö - Vatten och avlopp Hållbar utveckling - Agenda 2030

Bevattningsförbud upphör i Edstorp, Råby, Noheden och Stavik från den 26 januari 2023. Tack vare den nya kompletterande råvattenbrunnen kan Nyköpings kommun släppa på bevattningsförbudet.

Frivilligt skolfirande på Vallarna i år

26 januari 2023

Under många år samlades alla centrala, kommunala grundskolor för en gemensam skolavslutning på Vallarna. Under pandemiåren låg traditionen nere. Från och med i år kommer enbart skolor som...

Fler bostäder, stadsdelspark och ett nytt torg planeras i Tystberga

24 januari 2023
Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö - Översiktsplan och detaljplaner Bo, bygga och miljö - Samhällsutveckling och hållbarhet

Centralt i Tystberga, längs Stationsvägen föreslås ett nytt område med nya bostäder, stadsdelspark och torg. Området där den nu rivna bensinmacken låg, består idag av öppna gräsytor och e...

Samråd föreslås om ny detaljplan i Oppeby

24 januari 2023
Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö - Översiktsplan och detaljplaner Bo, bygga och miljö - Samhällsutveckling och hållbarhet Hållbar utveckling - Agenda 2030

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN) förväntas 31 januari 2023 fatta beslut om samråd för en ny detaljplan för fastigheten Hästskon 1, som utgörs av bland annat Ica Knuten i Oppeby. D...

Kommunen tar tillfälligt över driften gästhamnen

24 januari 2023
Bo, bygga och miljö Företag och näringsliv Bo, bygga och miljö Företag och näringsliv Uppleva och göra

Nyköpings kommun har från 1 januari 2023 temporärt tagit tillbaka driften av Nyköpings gästhamn. För Stadsfjärden finns ett förslag på en långsiktig utvecklingen av hamnområdet, med syfte...

Kommunstyrelsen 30 januari 2023

24 januari 2023

Kommunstyrelsen sammanträder 30 januari. Nu ligger kallelsen med alla ärenden publicerade.

Trygghetslarmen fungerar igen efter störning

23 januari 2023

Uppdatering 08:25 Tisd 24 jan. Nu fungerar telefonin normalt igen. Telia rapporterade störningar över hela landet från strax före lunchtid under måndagen. Det drabbade även Nyköpings...

Frivilliga resursgruppen inkallad på första uppdraget

23 januari 2023

Sedan slutet av förra året har Nyköpings kommun tillgång till en frivillig resursgrupp. Den frivilliga resursgruppen, FRG, är gemensam med Gnesta, Trosa och Oxelösunds kommuner. FRG kan...

Åtgärder efter bräddning på reningsverket

20 januari 2023

Uppdaterad 16:00 Efter driftstörning på Brandholmens reningsverk fortgår miljöåtgärder.

Sång och musik under Konungens jubileum i Nyköping

19 januari 2023

H.M. Konungen Carl XVI Gustaf firar 50 år på tronen. I samband med det reser han runt till alla län i Sverige. Sörmland och residensstaden Nyköping är först ut. Nu är programmet för...

Driftstörning på Brandholmens reningsverk

19 januari 2023

Uppdatering 16:00 En driftstörning har uppstått i Brandholmens reningsverk och akut avhjälpning är gjord.

Ny råvattenbrunn på plats för Edstorp, Råby och Stavik

18 januari 2023

Nu är den nya råvattenbrunnen på plats i Edstorp. Brunnen ska komplettera den gamla och underlätta dricksvattenförsörjningen i Edstorp, Råby och Stavik.

Nytt avloppsreningsverk byggs i Lästringe

16 januari 2023

Nu bygger Nyköpings kommun om avloppsreningsverket i Lästringe. Det nya verket får en förbättrad rening och minskar utsläppen till Sundhällafjärden.

Livsmedelsenheten har stärkt landets beredskap med krishandbok

12 januari 2023
Bo, bygga och miljö Företag och näringsliv

Livsmedelsenheten i Nyköping har haft en nyckelroll i framtagandet av Livsmedelsverkets kommande handbok i krisberedskap. Den har nyligen lanserats i landet. 

Skadegörelse under julhelgen polisanmäls

27 december 2022
Bo, bygga och miljö Kommun och politik

Under julhelgen sågade någon eller några ner kommunens julgran på Stora torget. Även vid Hållet har en bänk och en stolpe längs ån sågats ner. Granen kommer inte att ersättas av en ny i å...

Klass 4 på Fokusskolan vinnare av bussdesigntävlingen 2022

20 december 2022

Fokusskolan kammade hem årets bussdesigntävling med sin färgglada buss. Vinnarbidraget kommer att synas på en stadsbuss i början av 2023.

Ola Pettersson blir ny divisionschef för Näringsliv, kultur och fritid

20 december 2022
Företag och näringsliv Företag och näringsliv

Nu är det klart att Ola Pettersson blir ny divisionschef för Näringsliv, kultur och fritid. Ola har tidigare arbetat i framför allt telekombranschen både inom Telia och Tele 2, där hans...

Vandringar i centrum för ökad trygghet

19 december 2022

Fram till jul vandrar organisationer och föreningar på stan för att öka tryggheten i centrum. Syftet är att finnas närvarande på platser där många ungdomar rör sig.

Rosvalla får solceller på taket

19 december 2022

För att sänka elkostnader och elförbrukning ska Nyköpings kommun installera solceller på Rosvallas tak. Besparingen beräknas leda till en koldioxidminskning på cirka 28 ton per år.

Kommunstyrelsen 19 december 2022

16 december 2022

Kommunstyrelsen sammanträder 19 december. Nu ligger kallelsen med alla ärenden publicerade.

Nya ordföranden i kommunens nämnder

15 december 2022
Kommun och politik Kommun och politik - Politik och demokrati

Nu står det klart vilka personer som blir nämndordförande i Nyköping för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026. Besluten fattades i kommunfullmäktige 13 december.

Unga företagare fick tips från Prins Daniel

14 december 2022
Barn och utbildning Företag och näringsliv Barn och utbildning - Gymnasium

Fler ska vilja och våga var temat på dagens föreläsning riktad till gymnasieelever som har startat eller ska starta företag inom Ung företagsamhet. Prins Daniel, Johanna von Sydow från...

Lex Sarah-rapport om bemötande på boende

13 december 2022
Omsorg och stöd

Två Lex Sarah-rapporter har lämnats av medarbetare i Nyköpings kommun om ett LSS-boende i Nyköping inom funktionsstödsomsorgen. Den ena tar inte upp någon enskild händelse, den pekar...

Intranätet IN fungerar inte den 12/12

12 december 2022

Den 12 december klockan 13-17 gör IT ett större underhållsarbete på kommunens intranät IN. Det innebär att medarbetare i kommunen inte alls kommer kunna gå in på IN under måndagseftermidd...

Skola och 500 bostäder planeras i Spelhagen

12 december 2022
Kommun och politik Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö - Översiktsplan och detaljplaner

I kvarteret Ribban i stadsdelen Spelhagen finns planer på en ny skola, nya bostäder och övriga verksamheter. I dag inleds samråd om den nya detaljplanen som ska göra detta möjligt.

Turistbyrån flyttar ut

12 december 2022
Uppleva och göra Uppleva och göra - Se och göra

Allt färre personer väljer att besöka en turistbyrå fysiskt, något som märks i hela landet. I Nyköping har besöken minskat med 90 procent sedan 2014. Nu behöver kommunen hitta nya vägar f...

Nu rivs macken i Tystberga

9 december 2022
Bo, bygga och miljö Kommun och politik

Måndagen 12 december inleds rivningen av den gamla drivmedelsstationen i Tystberga. Marken ska sedan saneras och förberedas för den nya utvecklingen av området.

Norwegian etablerar sig på Skavsta

8 december 2022
Trafik och resor Företag och näringsliv Kommun och politik

Från april 2023 går det att flyga till Spanien från Nyköping. Det står klart sedan Norwegian meddelat att de börjar trafikera Skavsta flygplats.

Webbsändningar från kommunfullmäktige

8 december 2022
Kommun och politik

Nu kan du följa när politiska beslut fattas i kommunfullmäktige via direktsändning på webben.

Vi söker brandmän till semestervikariat

5 december 2022

Nu söker Sörmlandskustens räddningstjänst tre brandmän till semestervikariat under sommaren 2023.

Snabbare uppföljning av brister i livsmedelsverksamheter

5 december 2022

Flera förändringar planeras inom livsmedelskontrollen för livsmedels- och dricksvattenverksamheter under kommande år. Redan nu ändras arbetssättet för uppföljning av avvikelser, alltså...

Markus Erlandsson ny chef för Division Räddning och Säkerhet

5 december 2022

Nu är det klart att Markus Erlandsson blir divisionschef för Räddning och säkerhet, ROS. Markus kommer närmast från Södertörns brandförsvarsförbund där han är Distriktschef för Södertälje...

Granskning av kvalitetssäkring av HVB för barn och unga

1 december 2022
Omsorg och stöd Kommun och politik Nämnder

En granskning som gäller kvalitetssäkring av HVB för barn och unga gör att socialnämnden kommer att förtydliga befintliga rutiner och riktlinjer.

UF-företag från Nyköpings Gymnasium vann pitchtävling

1 december 2022
Barn och utbildning

Joel Beck, Theodor Lindstén, Erick Thunberg och Vilmer Ekegren driver UF-företaget Doys som tillverkar hundleksaker. De vann en regional pitchtävling och är nu vidare till den storregiona...

Stora behov - Koggen får en demensavdelning till

30 november 2022

En äldreboendeavdelning på Koggens äldre- och demensboende omvandlas till demensavdelning i december. Med förändringen får Koggen fyra demensavdelningar och tre äldreboendeavdelningar....

95 procent tar gymnasieexamen

30 november 2022
Barn och utbildning Barn och utbildning Barn och utbildning - Gymnasium

Senaste åren har andelen elever på nationella program i gymnasieskolan som tagit examen ökat stadigt. Nu har ökningen stannat av lite. Detta syns nationellt och på Nyköpings gymnasium, dä...

Nu ansluter sig Svärdsklova till Kustledningen

29 november 2022

Den kommunala överföringsledningen för vatten- och avlopp är nu klar hela vägen från Sjösa till Svärdsklova. Det ger förutsättningar för en hållbar utveckling av Nyköpingskusten. Nu...

Sanktionsavgift föreslås för Vittra

29 november 2022
Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö - Bygga nytt, ändra eller riva

Efter att Vittraskolan brann ner i juli 2021 byggde skolan tillfälliga paviljonger inför skolstarten. Eftersom paviljongerna uppfördes utan bygglov föreslås miljö- och samhällsbyggnadsnäm...

Skola och 500 bostäder planeras i Spelhagen

29 november 2022
Kommun och politik Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö - Översiktsplan och detaljplaner

Kvarteret Ribban ligger i stadsdelen Spelhagen och pekas i kommunens översiktsplan ut som ett område för framtida stadsutveckling. Här kan en ny skola, nya bostäder och övriga verksamhete...

Nu kastas hälften så mycket mat

29 november 2022

Den tuffa målsättningen att halvera kommunens matsvinn från år 2020 till 2022 är uppnådd, med hjälp av dagliga vägningar och effektiva åtgärder.

Mer företagsmark i Nyköping

29 november 2022

Nu fortsätter vi arbetet med att skapa mer företagsmark på Arnö. Aktuellt område ligger öster om Tillverkarvägen där etableringar redan finns sedan tidigare. Arbetet startar med...

Kommunstyrelsen 5 december 2022

28 november 2022
Kommun och politik Kommun och politik - Politik och demokrati Kommun och politik - Ärenden och handlingar

Kommunstyrelsen sammanträder 5 december. Nu ligger kallelsen med alla ärenden publicerade.

Grönt ljus för detaljplan Nöthagen

25 november 2022
Bo, bygga och miljö Kommun och politik Bo, bygga och miljö - Översiktsplan och detaljplaner

Detaljplanen för Nöthagen vinner laga kraft efter ett antal överklaganden. Det meddelade Mark- och miljööverdomstolen i dag.

Fortsatt polissamverkan ska öka tryggheten

25 november 2022
Kommun och politik

Det nära samarbete som kommunen och polisen haft i flera år förlängs ytterligare. Fredag den 25 november skrevs den långsiktiga samverkansöverenskommelsen under i Stadshuset.

Digitala matinköp följs upp

24 november 2022
Kommun och politik Omsorg och stöd Nämnder - Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden har gjort en uppföljning av nätbaserade matinköp inom hemtjänsten som infördes förra året. Resultatet indikerar att kunderna är nöjda med förändringen.

Bättre valmöjlighet för personer med matlåda

24 november 2022
Kommun och politik Omsorg och stöd Nämnder - Vård- och omsorgsnämnden

Med start i vår kommer hemtjänstkunder med matlåda att få en större möjlighet att själva välja sina måltider från en meny. Beslutet fattas på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 1...

Enklare för äldre att få kontakt med kommunen

24 november 2022
Kommun och politik Omsorg och stöd Nämnder - Vård- och omsorgsnämnden

Division Social omsorg får uppdraget att ta fram ett underlag om hur konceptet med ”en väg in” för äldres kontakt med kommunen ska fungera i praktiken.

Fria arbetsskor för vårdpersonal

24 november 2022
Kommun och politik Omsorg och stöd Nämnder - Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden kommer vid sitt sammanträde den 1 december att besluta om fria arbetsskor till en stor del av personalen inom omsorgen. Från och med 1 januari 2023 börjar förmåne...

En vecka fri från våld

18 november 2022
Omsorg och stöd Omsorg och stöd Omsorg och stöd - Våld i nära relation Hållbar utveckling - Agenda 2030

Mellan den 21 och den 27 november är det den nationella temaveckan En vecka fri från våld. Den belyser våld i nära relation genom manifestationer för våldsutsatta och genom att visa vilke...

Avloppsledningar filmas för att hitta skador

18 november 2022

Nu är det Stigtomtas tur. Filmbussen är på plats och hittar skador på avloppsledningarna som sedan ska renoveras.

Färre säljer tobak till unga

17 november 2022

Nyköpings kommun har undersökt handlarnas rutiner för legitimationskontroll och gjort kontrollköp för att se om rutinerna efterföljs. I 18 procent av fallen såldes varor utan legitimation...

Kommunstyrelsen 21 november 2022

17 november 2022
Kommun och politik Kommun och politik Kommun och politik - Politik och demokrati Kommun och politik - Ärenden och handlingar

Kommunstyrelsen sammanträder 21 november. Nu ligger kallelsen med alla ärenden publicerade.

Familjefridsmottagningen på scenen i stor nordisk konferens

15 november 2022
Omsorg och stöd Barn och utbildning Kommun och politik

Den här veckan står Nyköpings Familjefridsmottagning i strålkastarljuset i Oslo. De är inbjudna till Nordens största konferens om våld i familjerelationer för att föreläsa om sitt framgån...

Satsning på nya samarbeten i budgeten

14 november 2022
Kommun och politik

Tydligare samarbeten med övriga samhället för en förbättrad utveckling för företag, landsbygd och skola samt för en snabbare klimatomställning. Det finns bland förslagen i Nyköpings kommu...

Så sparar kommunen på belysning

14 november 2022
Bo, bygga och miljö Kommun och politik

De höjda priserna på el gör att Nyköpings kommun ser över sin förbrukning inom många områden, bland annat belysning. Men julbelysningen blir kvar.

Grindar på förskolor ses över efter incident

11 november 2022
Barn och utbildning

I måndags skedde en incident på förskolan Träffen. Under en utevistelse lyckades ett barn ta sig förbi två stängda grindar då en säkerhetskedja inte var påhakad. Barnet gav sig i väg från...

Öppet hus på gymnasium

11 november 2022
Barn och utbildning Barn och utbildning Barn och utbildning - Gymnasium

Dags att välja gymnasium? Flera gymnasieskolor erbjuder öppet hus inför gymnasievalet. 

Östra Storgatan blir bilfri, säkrare och mer attraktiv

8 november 2022
Bo, bygga och miljö Trafik och resor Trafik och resor Hållbar utveckling - Agenda 2030

På Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens möte den 8 november beslutades att fortsätta prioritera fotgängare och cyklister på Östra storgatan i Nyköping. Östra Storgatan ska bli bilfri till...

Kommunfullmäktige 8 november 2022

8 november 2022

Den 8 november har kommunfullmäktige sitt nästa sammanträde.

Järnvägsplan Sillekrog-Sjösa ute för granskning

7 november 2022
Bo, bygga och miljö Trafik och resor

Mellan den 4 november och 4 december kan du lämna dina synpunkter på de färdiga förslagen för sträckan Sillekrog-Sjösa. Det är Trafikverket som genomför granskningen.

Vassklippning i Svandammen och Kungshagen

7 november 2022
Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö - Natur och mark Bo, bygga och miljö - Samhällsutveckling och hållbarhet Hållbar utveckling - Agenda 2030

Måndagen den 7/11 börjar Nyköpings kommun att klippa vassen i Svandammen och vid kanotstadion i Kungshagen i Nyköping.

Vill du bli en av årets vintercyklister?

7 november 2022
Trafik och resor Trafik och resor - Cykling och cykelvägar Hållbar utveckling - Agenda 2030

För fjärde året har du som brukar ta bilen till jobbet chans att bli en av våra vintercyklister. Du får dubbdäck till cykeln och chans att både sänka dina bränslekostnader och förbättra d...

Vi välkomnar Kungaparet till Nyköping

2 november 2022
Kommun och politik

2023 är ett jubileumsår för Sverige. H.M. Konungen Carl XVI Gustaf firar 50 år på tronen och dessutom är det 500 år sedan som Gustaf Vasa valdes till Sveriges konung.

Första kommunstyrelsemötet med nya ledamöterna

31 oktober 2022
Kommun och politik Kommun och politik Kommun och politik - Politik och demokrati

7 november 2022 samlas den nya mandatperiodens politiker för första gången för möte i kommunstyrelsen.  

Nystadsliv – berättelser om hur det är att leva och bo i Nyköpings kommun

31 oktober 2022
Kommun och politik

Är du nyfiken på Nystadsliv oc h berättelser om hur invånare upplever att det är att leva och bo i kommunen? 

Rösta på din favoritbuss!

31 oktober 2022
Trafik och resor

Nu är det dags att rösta fram det vinnande bidraget i årets bussdesigntävling. Röstningen pågår mellan 31 oktober - 27 november 2022. Vinnarbidraget kommer synas på en stadsbuss i början ...

Nyköping är bäst i landet på nyföretagande

28 oktober 2022
Företag och näringsliv Företag och näringsliv Företag och näringsliv - Starta företag

Nyköpings kommun vann priset Årets nyföretagarkommun 2022. I motiveringen lyfter juryn Nyköpings arbete med inkludering, den genomtänkta strategin för näringsutveckling och förmågan att...

Nytt styre i Nyköping

26 oktober 2022
Kommun och politik Kommun och politik Kommun och politik - Politik och demokrati

På kommunfullmäktiges möte den 25 oktober 2022 fick fullmäktige en ny ordförande och nya ledamöter i bland annat kommunstyrelsen. Jan Bonnier (M) valdes in som kommunfullmäktiges ordföran...

Start för höstens skogsavverkning

21 oktober 2022
Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö - Natur och mark

Bland annat för att sanera skogen från granar som redan är eller löper stor risk att bli angripna av granbarkborre startar nu höstens skogsavverkning på flera ställen i kommunen. Vi start...

Kommunfullmäktige 25 oktober 2022

21 oktober 2022

Den 25 oktober har kommunfullmäktige sitt nästa sammanträde. 

Nu börjar upphandling för byggandet av Östra infarten

20 oktober 2022

I slutet av september var projekteringen av Östra infarten i Nyköpings kommun klar och två av detaljplanerna har vunnit laga kraft. Nu går arbetet vidare med en upphandling som sedan ska...

Ny stormarknad etableras i Nyköping

20 oktober 2022
Företag och näringsliv Jobb och arbetsmarknad

Handelsområdet Pål Ljungs Hage får snart ett nytt varuhus. Det är EKO Stormarknad som etablerar sig när fastighetsägaren Regio bygger ut lokaler.

Årets Minimeringsmästare är utsedd

19 oktober 2022
Bo, bygga och miljö - Avfall och återvinning Hållbar utveckling - Agenda 2030

Under ett år har hushåll i Sörmland och över hela Sverige deltagit i Minimimeringsmästarna - en tävling för hushåll som vill minska sitt avfalls- och klimatavtryck och leva mer hållbart. ...

Nu är vi fler än 58 000 Nyköpingsbor

18 oktober 2022
Kommun och politik

Under tredje kvartalet 2022 ökade folkmängden - vi är nu över 58 000 som bor i Nyköping. Nära 40 000 bor i tätorten. Befolkningen har ökat stadigt de senaste åren.

Mindre restavfall och bättre sorterat hos hushållen

17 oktober 2022

Vad innehåller en genomsnittlig soppåse från ett Nyköpingshushåll? Hur bra är vi på att sortera? Den senaste plockanalysen visar att det mesta kastas rätt, men det kan bli ännu bättre.

Taxor för vatten, avlopp och renhållning förväntas höjas nästa år

14 oktober 2022

I det pågående budgetarbetet inför nästa år förväntas kommunfullmäktige föreslås en höjning av VA-taxan med 20 procent och renhållningstaxan med 10 procent. Den föreslagna taxehöjningen...

Samverkan med samhällsviktiga aktörer i planeringen av Ostlänken

13 oktober 2022
Bo, bygga och miljö Trafik och resor Jobb och arbetsmarknad

Byggnationen av Ostlänken är ett stort projekt som kommer att pågå under lång tid. Kommunen samverkar därför aktivt med samhällsviktiga aktörer inför kommande produktion. I veckan var det...

Så eldar du säkert

13 oktober 2022

Under kalla höst- och vinterdagar kan det vara lockande att elda i kamin och eldstäder inomhus. Här får du tips om hur du eldar säkert. -Det förebyggande arbetet räddar liv, säger Eric...

Kommunstyrelsen 17 oktober 2022

13 oktober 2022

Kommunstyrelsen sammanträder 17 oktober. Nu ligger kallelsen med alla ärenden publicerade.

Delårsrapport för Nyköpings kommun 2022

12 oktober 2022
Kommun och politik

Kommunens delårsrapport är klar. Rapporten ska behandlas i kommunstyrelsen 17 oktober och går sedan till kommunfullmäktige 8 november för beslut om att godkänna den.

Årets Minimeringsmästare ska utses - final i Nyköping

11 oktober 2022
Bo, bygga och miljö - Avfall och återvinning Hållbar utveckling - Agenda 2030

Under ett år har utvalda hushåll deltagit i projektet Minimeringsmästarna. Målet har varit att minska sin avfallsmängd och sitt klimatavtryck. Nu får vi se hur det har gått! Finalen går a...

Ny lekplats med naturtema på Örstig i Nyköping

11 oktober 2022

Nu börjar Nyköpings kommun att bygga en ny lekplats på Örstig, Arnö. Lekplatsen får naturtema och beräknas vara klar till vintern.

Registrera ditt företag för prao- och praktikelever

5 oktober 2022
Barn och utbildning Jobb och arbetsmarknad

Vecka 45-49 är det dags för höstens praoperiod för årskurs 9. Du som arbetsgivare kan nu registrera dig för att ta emot elever i vår nya digitala praktikplattform.

IVO utreder Lex Sarah-anmälan

5 oktober 2022
Omsorg och stöd

Nyköpings kommun har anmält en händelse enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Händelsen inträffade i somras på ett gruppboende inom funktionsstödsomsorgen på...

Nu ritas årets bussar

4 oktober 2022
Barn och utbildning Trafik och resor

Elever i åk 4–6 arbetar just nu med sina bidrag till årets bussdesigntävling. Är du elev eller lärare och vill delta med din klass? Skicka in ert bidrag senast 19 oktober 2022.

Avloppsledningar i Stigtomta högtrycksspolas

3 oktober 2022
Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö - Vatten och avlopp Bo, bygga och miljö - Samhällsutveckling och hållbarhet

Tisdagen den fjärde oktober börjar Nyköpings kommun att högtrycksspola avloppsledningarna i Stigtomta. Efter högtrycksspolningen kommer ledningarna att filmas. Detta är ett led i Nyköping...

Sjunkande resultat för niorna i Nyköping

30 september 2022
Barn och utbildning Barn och utbildning

Skolverkets statistik för 2022 visar att meritvärdet för avgångsklasser i Nyköping är sämre i år än förra året. Andelen elever som gått i Nyköpings högstadium och når gymnasiebehörighet h...

Nybygget öppnar igen

30 september 2022
Barn och utbildning Barn och utbildning Barn och utbildning - Förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg

Förskolornas kreativa återanvändningscenter, Nybygget, har öppnat i nya lokaler och presenterade sin verksamhet på workshopen för den nya avfallsplanen.

Mer nykokt potatis och mindre matsvinn i nya kombikök

29 september 2022
Barn och utbildning Bo, bygga och miljö - Avfall och återvinning Hållbar utveckling - Agenda 2030

Det har nu gått ett par år sedan kommunen började mäta allt matsvinn i alla kök alla dagar – och påbörja en förändring.

Möt anhörigstödjare under anhörigveckan

28 september 2022
Omsorg och stöd Omsorg och stöd

Den 3-9 oktober är det nationella anhörigveckan. Då kan du träffa anhörigstödjare på olika platser i Nyköping.

Nyköping klättrar i företagsrankning

28 september 2022

Svenskt Näringsliv gör varje år en enkät där lokala företagare betygsätter kommunerna. De får svara på frågor om bland annat bemötande och dialog med beslutsfattare.

Du är en del av Sveriges beredskap

27 september 2022
Omsorg och stöd - Trygghet och säkerhet

Just nu pågår den nationella kampanjen Krisberedskapsveckan. Årets tema är mat.

Nytt politiskt styre i Nyköpings kommun

27 september 2022
Kommun och politik

Socialdemokraterna och Moderaterna bildar tillsammans det nya politiska styret i Nyköping. Partierna samlade 56,6 procent av rösterna i kommunvalet 2022. Det ger 35 av 61 mandat i...

Maria Karlsson, divisionschef för Näringsliv, kultur och fritid i Nyköpings kommun, slutar

26 september 2022
Företag och näringsliv Kommun och politik

Divisionschefen för Näringsliv, kultur och fritid, Maria Karlsson, lämnar kommunen efter 9 år och blir chef för Fastighetsförädling Explore Skavsta.

Politiska sammanträden ställs in

23 september 2022
Kommun och politik

Kommunstyrelsemötet 3 oktober och kommunfullmäktigemötet 11 oktober ställs in på grund av få ärenden.

Tre Lex Sarah-händelser anmäls till IVO

23 september 2022
Omsorg och stöd Kommun och politik

Vård- och omsorgsnämnden har Lex Sarah-anmält tre ärenden inom hemtjänsten i Nyköpings kommun till IVO för bedömning av eventuellt allvarligt missförhållande.

Nyköpings kommun ser över energianvändningen

16 september 2022
Kommun och politik Hållbar utveckling - Agenda 2030

Det är viktigt att spara energi – både för en ekonomisk och ekologisk hållbarhet. På senare tid har elpriserna i landet ökat. Det gör att kommunen ytterligare behöver se över användningen...

Elevernas bilder pryder stans papperskorgar

16 september 2022
Hållbar utveckling - Agenda 2030

Under våren utlystes en tävling för mellanstadieelever där uppgiften var att måla bilder till ytorna på några av kommunens större papperskorgar. Nu är det klart – papperskorgarna har fått...

Elsparkcyklar att hyra i Nyköpings stadskärna

15 september 2022

Nu har ett företag som hyr ut elsparkcyklar etablerat sig i Nyköpings kommun. Du hittar elsparkcyklarna på flera platser i Nyköpings stadskärna.

Kommunstyrelsen 19 september 2022

12 september 2022
Kommun och politik

Kommunstyrelsen sammanträder den 19 september. Nu ligger kallelsen med alla ärenden publicerade.

Kommunfullmäktige 13 september 2022

12 september 2022
Kommun och politik

13 september har kommunfullmäktige sitt nästa sammanträde. 

Nyköpings kommun förnyar borgensavtalet med Skavsta

12 september 2022
Företag och näringsliv Kommun och politik

I maj 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om att ge borgen till Stockholm Skavsta Flygplats med nya majoritetsägaren Arlandastad Group. De avtalen är nu undertecknade.

Nu kan du söka stipendier

12 september 2022
Barn och utbildning

Nu kan du som går i grundskola, gymnasiet eller på högskola söka stipendier. 

Detta händer efter valet 2022

11 september 2022
Kommun och politik

Vallokalerna i Nyköping stängde klockan 20 söndag den 11 september och under senkvällen förväntades ett preliminärt resultat både till kommun, region och riksdag.

Nu börjar bygget av ny idrottshall i Oppeby

8 september 2022
Bo, bygga och miljö Hållbar utveckling - Agenda 2030

I dag togs det första spadtaget för den nya idrottshallen på Släbro skolområde. Idrottshallen blir en fullstor hall med möjligheter för många sporter och aktiviteter.

Två Lex Sarah-fall nu under utredning

8 september 2022
Omsorg och stöd

Två Lex Sarah-anmälningar har nyligen gjorts av Hemtjänsten i Nyköpings kommun. Båda fallen avser rapportering av missförhållanden där brukarna levt i en osanitär miljö som kan leda till...

Huvudbiblioteket helt stängt i tre veckor

7 september 2022
Barn och utbildning Bo, bygga och miljö Företag och näringsliv Kommun och politik Uppleva och göra

Under våren och sommaren har biblioteket tillfälligt funnits i Olrogsalen, på grund av golvbyte. Nu är golvet bytt i de vanliga lokalerna på Culturum och nu ska verksamheten tillbaka igen...

Du behövs som deltidsbrandman

6 september 2022

Är du intresserad av att göra en samhällsinsats och bidra till ökad trygghet för människor i din omgivning? Just nu söker Sörmlandskustens räddningstjänst brandmän i beredskap till...

Nu är planprogram för Jagbacken godkänt

1 september 2022
Bo, bygga och miljö Kommun och politik

Planprogrammet för Jagbacken i Bergshammar är nu färdigt och godkänt av kommunstyrelsen. Området inom etapp ett av planprogrammet är redo för att börja detaljplaneläggas.

Utdelning av Stora historiepriset

30 augusti 2022

Torsdagen den 15 september delas Sveriges största historiepris ut på Sörmlands museum i Nyköping. Årets pristagare är Sven-Eric Liedman, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria. 

Nu är stadsutvecklingsplanen för Brandkärr klar

30 augusti 2022
Kommun och politik Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö - Samhällsutveckling och hållbarhet

Stadsdelen Brandkärr har identifierats som ett utsatt område där segregationen är en utmaning. För att göra området till ett mer integrerat bostadsområde i staden har en stadsutvecklingsp...

Publicerad: 2018-05-16
Uppdaterad: 2022-09-23