Nyheter

På den här sidan hittar du aktuella nyheter. 

Sök nyheter
Antal träffar: 109

Lektion om matsvinn ska få elever att lassa lagom

28 september 2023

Alla elever i de kommunala högstadie- och gymnasieklasserna kommer att få en lektion om matsvinn under de kommande veckorna. Det har tidigare gjorts stora insatser i skolköken för att...

Markanvisning Hinzens krog 2

26 september 2023
Bo, bygga och miljö Företag och näringsliv

Är du näringsidkare och vill etablera, omlokalisera eller expandera din verksamhet i Nyköping?

Nyköpingsån utvecklas när vattenkraften får nya krav

25 september 2023
Kommun och politik

Alla landets vattenkraftverk måste miljöprövas de närmaste åren för att följa moderna miljökrav. För Nyköpings del kan det leda till förändringar av årummet.

Krafttag i samarbete startar för att motverka hemlöshet

22 september 2023

Nyköpings kommun tar ett nytt grepp för att minska den sociala utsattheten och hemlösheten. Tillsammans med ideella organisationer som Sörmlands Stadsmission och på sikt även Verdandi,...

Nyköping klättrar i företagsranking

20 september 2023
Företag och näringsliv Kommun och politik

Årets resultat i Svenskt Näringslivs attitydmätning av företagsklimatet i kommunerna visar att vi är på rätt väg.

Fler bostäder kan byggas i Nävekvarn

18 september 2023
Bo, bygga och miljö Kommun och politik

Kommunstyrelsen fattade 18 september 2023 beslut om att planera för exploatering, markreglering och försäljning av en del av Nävekvarn 3:3. Merparten av markytan är icke planlagd mark,...

Förslag till budget för 2024

12 september 2023
Kommun och politik

Kommunstyrelsen väntas 18 september besluta om förslaget till Nyköpings kommuns budget för 2024.

Ökad trivsel för elever i grundskolan

11 september 2023

Resultaten från Skolinspektionens enkät ”Skolenkäten 2023” visar att elever i den kommunala grundskolan anser sig få stimulans, stöd och bra bemötande från lärare och andra elever. Skolch...

20 år sedan Anna Lindh dog

11 september 2023

11 september i år är det 20 år sedan dåvarande utrikesministern och nyköpingsbon Anna Lindh dog efter en knivattack i Stockholm. Minnet av Anna Lindhs gärning lever vidare i Nyköpings...

Kundnöjdhet i halvlek - grattis bygglov!

8 september 2023
Bo, bygga och miljö Företag och näringsliv Jobb och arbetsmarknad

I halvårsuppföljningen av nöjd-kund-index ser vi tydligt att effektivare bygglovsansökan leder till nöjdare kunder.

Nyhetsbrev från Näringsliv augusti 2023

7 september 2023
Företag och näringsliv

Är du intresserad av vad som är på gång inom näringslivet i kommunen?

Beslut om samråd för del av Östra hamnen

6 september 2023
Kommun och politik Bo, bygga och miljö

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tog på sitt möte den 5 september beslut om att gå ut på samråd med en ny detaljplan för del av Östra hamnen. I förslaget finns planer på en sjömack,...

Späckad höst med fokus på psykisk hälsa

5 september 2023
Omsorg och stöd Barn och utbildning Kommun och politik

I höst gör Nyköpings kommun en stor satsning på utbildning i psykisk hälsa och suicidarbete för medarbetare, gymnasieungdomar och invånare. Aktiviteterna ingår i kommunstyrelsens kommunöv...

Kommunfullmäktige 12 september 2023

5 september 2023
Kommun och politik

Kommunfullmäktige sammanträder den 12 september. Nu finns kallelsen med alla ärenden publicerade.

Nu kan du tycka till om Folkungavallen

4 september 2023
Kommun och politik Bo, bygga och miljö

Nu kan den som vill tycka till om hur Folkungavallen i centrala Nyköping bör utvecklas. Den digitala enkäten ska ge en bild av hur Nyköpingsbor vill se platsen i framtiden och kommer bli...

Samverkan med Arbetsförmedlingen ska få ut fler unga i sysselsättning

4 september 2023
Kommun och politik Omsorg och stöd

Nyköpings kommun och Arbetsförmedlingen (AF) ska samverka betydligt närmare med varandra för att ta tag i arbetslösheten hos grupper som är långtidsarbetslösa, språksvaga och utan arbete...

Ny podd ska ge ökad insyn i hur Nyköpings kommun fungerar

1 september 2023

Nu startar Nyköpings kommun en podd där politiker och medarbetare i kommunen förklarar bakgrunden till beslut och hur verksamheten jobbar med olika frågor. Syftet är att fler ska känna ti...

Träffa polisen på mötesplats Brandkärr

31 augusti 2023

Under torsdagen, 31 augusti, kommer bland andra polisen och personal från social omsorg till mötesplats Brandkärr för att samtala om hur polis, kommun och föreningsliv jobbar trygghetsska...

Nyköpings hamn får nytt lekskepp

31 augusti 2023

Nyköpings kommun byter nu ut det gamla slitna lekskeppet på lekplatsen vid Nyköpings hamn. Det nya är en så kallad fregatt och i material som bättre ska stå emot det blöta underlaget.

Information om kommunens trygghetsarbete

28 augusti 2023
Barn och utbildning Omsorg och stöd Kommun och politik

UPPDATERAD 18 september 10:45. Nyköpings kommun ser allvarligt på den senaste tidens våldsdåd med sprängningar och skottlossningar. Kommunen arbetar brett för att förebygga både...

Dagvattenledningar byggs i Fågelbo i Nyköping

23 augusti 2023

I takt med att Nyköping växer ökar behovet av mer kapacitet i kommunens vatten- och avloppssystem. Kommunstyrelsen väntas ta beslut i augusti om att separera dagvattenledningarna i delar ...

Kommunstyrelsen 28 augusti 2023

22 augusti 2023

Kommunstyrelsen sammanträder 28 augusti 2023. Nu ligger kallelsen med alla ärenden publicerade.

Grönt ljus för Hemgårdspassagen

22 augusti 2023
Bo, bygga och miljö Kommun och politik

Kommunstyrelsen förväntas ta beslut om byggnationen av Hemgårdspassagen samt anslutande vägar inom Hemgårdsområdet på sitt sammanträde den 28 augusti.

Nya förskolan i Släbro och konstverket Abakus invigt

17 augusti 2023

Med lekar, en utomhusateljé, barn som blåser såpbubblor och kommunalråden som håller tal är konstverket Abakus och den nya förskolebyggnaden vid gamla Oppebyskolan invigda. Släbro förskol...

Skogsarbete i Strandstuvikens naturreservat

17 augusti 2023

I veckan inleds en naturvårdshuggning i Strandstuvikens naturreservat. Skogsarbetet genomförs för att gallra ut död och levande gran för att förbättra betesmarkerna i reservatet.

LitterArt2023

16 augusti 2023

För 11e året i rad arrangeras kulturhelgen LitterArt Gästabud i Nyköping. Under en helg i oktober fylls stan av kända och okända författare, samtal, konst, vandringar och mycket mer.

Kom Å Se flyttas fram - nytt datum 16 augusti

9 augusti 2023

Årets kortfilmsfestival Kom Å Se flyttas fram en vecka. Evenemanget skulle ägt rum ikväll 9 augusti, men regn och vind gör det svårt att genomföra årets evenemang utomhus. 

Ny e-tjänst för ansökan om LSS-insatser

7 augusti 2023

Nu kan du som ansöker om LSS-insatser göra det via en e-tjänst. Allt som krävs är BankID.

Bekräftat fall av kaningulsot i Nyköping

4 augusti 2023

Kaningulsot har bekräftats i centrala Nyköping efter att ett 20-tal kaniner påträffats döda. Alla kaninägare bör tänka extra på smittskyddet och eventuell vaccination då sjukdomen är myck...

Nu kan du bada igen vid Edstorpsbadet

3 augusti 2023

Nya vattenprover visar att vattnet är badbart igen. Skyltar om avrådan från bad kommer att tas ned.

Avrådan från eldning

28 juli 2023

Eldningsförbudet upphävs från och med den 7 juli klockan 12 och övergår till avrådan från eldning, tills vidare. Det är fortfarande stor brandrisk och Sörmlandskustens räddningstjänst...

Maria Gripes plats invigdes i Nyköping

25 juli 2023
Barn och utbildning Uppleva och göra

På 100-årsdagen av Maria Gripes födelsedag hyllades författaren genom tal och festligheter i Nyköping, där hon bodde många år. Samtidigt invigdes Maria Gripes plats, en stenbänk invid en...

15 nya elbussar trafikerar Nyköping

13 juli 2023

Under sommaren börjar Nyköping trafikeras med den senaste generationens elbussar. Det är Nobina, som utför kollektivtrafiken på uppdrag av Region Sörmland, som uppdaterar fordonsflottan.

Avslag på lustgasbeslut överklagas av kommunen

4 juli 2023
Kommun och politik

Kommunfullmäktige beslutade i juni om en revidering av de lokala ordningsföreskrifterna med syftet att stoppa användningen av lustgas som berusningsmedel. Länsstyrelsen, som ska granska...

Skärpt eldningsförbud upphör och eldningsförbud gäller

4 juli 2023

Från 4 juli kl. 12.00 upphör skärpt eldningsförbud och eldningsförbud gäller i Nyköpings kommun. Eldningsförbudet betyder att man inte får elda med fast bränsle i skog och mark. Däremot ä...

Ny lag om kommuners brottsförebyggande arbete

30 juni 2023
Kommun och politik

Från och med 1 juli 2023 ska Sveriges kommuner enligt lag ta ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Nyköpings kommun jobbar sedan flera år tillsammans med polisen för att stärka det...

Brand i industribyggnad i Enstaberga

30 juni 2023

Under fredagsmorgonen brann det i en industribyggnad i Enstaberga. På grund av explosionsrisk evakuerades ett flertal bostäder i ett närliggande villaområde. Inga personer skadades i...

Särskolan byter namn

30 juni 2023

Den 2 juli byter särskolan namn till anpassad skola. Förslag om namnbytet kommer från tidigare elever och riksdagen fattade beslut om ändring juni 2022.

Räddningstjänsten testar kameror vid insatser

29 juni 2023
Kommun och politik

Medarbetare vid Sörmlandskustens räddningstjänst använder från och med 1 juni kroppskameror för att dokumentera det som händer under en insats. Kroppskamerorna sitter på medarbetarnas...

SSPF-samverkan ska stävja ungas risk för brott

29 juni 2023
Kommun och politik Omsorg och stöd

I slutet av november 2022 slöt kommunen ett avtal med lokalpolisområde Nyköping om samverkansöverenskommelsen SSPF - Samverkan skola, socialtjänst, polis och fritidssektorn. Arbetet är i...

Slutantagningen till gymnasiet är klar

29 juni 2023

Nu kan du som har valt till gymnasiet i höst logga in i Gymnasiewebben och se ditt antagningsbesked. 

Denise Grünsteins foton blev stilbildande för Bo i Nyköping-kampanjen

28 juni 2023
Kommun och politik Uppleva och göra

Fotograf Denise Grünstein, som bidrog till att sätta Nyköping på Sverigekartan med sina svartvita Bo i Nyköpingbilder 2004-2005, har avlidit efter lång tids sjukdom. När Bo i Nyköping-kam...

Gräsytor som foderproduktion

27 juni 2023
Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö - Natur och mark Bo, bygga och miljö - Djur och lantbruk

På grund av den torka som råder nu omvandlar Nyköpings kommun gräsytor till att bli produktion för foder. Lantbrukare som är i behov av foder kan kontakta oss.

Ny upphandling ska öka kundernas valfrihet

22 juni 2023
Omsorg och stöd Företag och näringsliv Kommun och politik

Vård- och omsorgsnämnden vill göra en ny upphandling i höst för matleveranser till kommunens hemtjänstkunder. Efter diskussioner mellan nämnden och kommunens upphandlingsenhet pågår arbet...

Ridanläggningen på Nyäng – vi välkomnar Stall Jörgensen

21 juni 2023
Kommun och politik Uppleva och göra Uppleva och göra - Idrott, motion och friluftsliv

Nyköpings kommun har tecknat ett hyresavtal med Stall Jörgensen med ambitionen att starta ridverksamhet för barn och vuxna under hösten 2023.

Tyck till om biblioteket

20 juni 2023

Vad tycker du om biblioteket? Det kan du svara på i en enkätundersökning som pågår till 9 juli.

Nu fungerar trygghetslarmen igen

20 juni 2023
Omsorg och stöd

Uppdaterad  kl 15, 20 juni. Driftstörningarna i trygghetslarmen är nu avhjälpta. Larmen börjar åter fungera som vanligt. 

Visningslägenheten öppnar tisdag 20 juni

16 juni 2023
Omsorg och stöd Kommun och politik Uppleva och göra

Nu är Nyköpings kommuns nya visningslägenhet möblerad och invigd! Där finns gott om smarta hjälpmedel i hemmet som kan öka självständigheten och underlätta vardagen för äldre och personer...

Nyhetsbrev från Näringsliv Juni 2023

16 juni 2023
Företag och näringsliv

Är du intresserad av vad som är på gång inom näringslivet i kommunen?

Yttranden om Ostlänken godkändes i kommunstyrelsen

15 juni 2023
Kommun och politik Bo, bygga och miljö

Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte den 12 juni att anta yttranden för två järnvägsplaner som rör Ostlänken.

Plan för ökad återvinning och återanvändning är nu beslutad

15 juni 2023
Bo, bygga och miljö Kommun och politik Bo, bygga och miljö - Avfall och återvinning

Under tisdagen fattade kommunfullmäktige beslut om den nya avfallsplanen som ska gälla i Nyköping och Oxelösund fram till 2030. Minskat matsvinn, ökad återanvändning, fler insamlingsskåp...

Malmbryggshage får ny lekplats och bollplan

14 juni 2023
Uppleva och göra Uppleva och göra Uppleva och göra - Idrott, motion och friluftsliv

I höst kommer Nyköpings kommun att börja bygga en ny lekplats på villasidan av gång- och cykelvägen vid strandparkspromenaden i Malmbryggshage. Temat är skog och natur, då det är nära til...

Beslut om samråd för Västra hamnen

13 juni 2023
Bo, bygga och miljö Kommun och politik

Nu fortsätter utvecklingen av Nyköpings hamns västra sida. Ett samråd är planerat att starta i slutet av juni där den som vill kan tycka till om detaljplaneförslaget.

Två garage från Hemgården sparas i samband med rivning

13 juni 2023
Kommun och politik

Sedan 1960-talet har kommunen arrenderat ut mark till 52 kallgarage i Hemgården. Marken ska nu användas i samband med Ostlänkenbygget och garagen ska rivas.

Bruk av lustgas förbjuds på flera platser i Nyköping

12 juni 2023
Kommun och politik

Kommunstyrelsen har 12 juni beslutat att förbjuda förtäring och bruk av läkemedel och kemikalier på samma platser där det sedan tidigare är förbjudet att dricka alkohol.

Kommunfullmäktige 13 juni 2023

12 juni 2023

Kommunfullmäktige sammanträder den 13 juni. Nu finns kallelsen med alla ärenden publicerade.

Kommunstyrelsen 12 juni 2023

12 juni 2023

Kommunstyrelsen sammanträder 12 juni 2023. Nu ligger kallelsen med alla ärenden publicerade.

Här är vinnarna av integrationspriset 2023

9 juni 2023

På nationaldagen 6 juni delades integrationspriset ut på Vallarna. Här kan du läsa mer om årets vinnare.

Nu är Åkroken park, torg och lekplats öppet

5 juni 2023

Den 5 juni 2023 öppnas Åkroken park, torg och lekplats efter många års planering, arkeologiska utgrävningar och byggande. Platsen är nu åter en mötesplats för alla och utformningen knyter...

Fördjupat samarbete med Fontänhuset

1 juni 2023
Kommun och politik Omsorg och stöd Nämnder - Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden kommer att teckna ett samverkansavtal med stiftelsen Fontänhuset. Upplägget är ett idéburet offentligt partnerskap där fokus ligger på samverkan och transparens...

Nu blir Östra Storgatan bilfri

24 maj 2023

Onsdagen den 24 maj börjar Nyköpings kommun att skylta om Östra Storgatan för att bli bilfri, säkrare, mer levande och attraktiv. Omskyltningen beräknas ta 2-3 veckor och nya skyltar gäll...

Positiv utveckling för företagsklimatet

23 maj 2023
Företag och näringsliv Företag och näringsliv

Årets resultat i Svenskt Näringslivs attitydmätning av företagsklimatet i kommunerna visar på steg i rätt riktning för Nyköpings del.

Landsbygdsriksdag 2024 blir i Nyköping

22 maj 2023
Företag och näringsliv Kommun och politik

Kommunstyrelsen avsätter extra medel för att nästa års landsbygdsriksdag ska hållas i Nyköping. Beslutet tas nästan exakt ett år innan arrangemanget, som är Sveriges största mötesplats fö...

Snart tas beslut om en ny avfallsplan

17 maj 2023
Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö - Avfall och återvinning

Inom kort tar politikerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ställning till den nya avfallsplanen. Planen ska bidra till minskade avfallsmängder och ökad medvetenhet om avfallsfrågor...

Tappställe Fruängskällan fyller brandbilar och pooler

16 maj 2023

Sedan 2019 är tappställe Fruängskällan öppen för nyköpingsborna för att fylla pooler och för bevattning. Speciellt viktigt är det för de delar av Nyköpings kommun där bevattningsförbud...

Arbetsmiljöverket nöjt med kommunens åtgärder

16 maj 2023
Kommun och politik Kommun och politik - Politik och demokrati

2021 genomförde Arbetsmiljöverket en nationell tillsyn inom kommuner och regioner avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet. 2022 fick Nyköpings kommun krav på att implementera...

Badbussen + Sommarlov 2023

16 maj 2023
Barn och utbildning Trafik och resor Kommun och politik Uppleva och göra Jobb och arbetsmarknad Barn och utbildning Trafik och resor Kommun och politik Uppleva och göra Jobb och arbetsmarknad

Sommarens badbuss åker till några av de populäraste badställena i området som Strandstuviken och Jogersö. Nytt för i år är att Stendörren ingår i turlistan.

Kommunen säljer fastighet i hamnen

12 maj 2023
Företag och näringsliv

Nyköpings kommun ser ständigt över sitt fastighetsägande. Det leder till att kommunen säljer eller köper beroende på vilket kommunens nuvarande och framtida behov av fastigheter ser ut. N...

Avrådan från eldning

11 maj 2023
Bo, bygga och miljö

Eldningsförbudet upphävs från och med den 7 juli klockan 12 och övergår till avrådan från eldning, tills vidare. Det är fortfarande stor brandrisk och Sörmlandskustens räddningstjänst...

Vi söker språkvänner

11 maj 2023
Omsorg och stöd

Vill du träffa människor från andra kulturer? Många utrikesfödda saknar svensktalande vänner men vill ha det. Och många i Sverige känner ingen från ett annat land. Genom språkvänner i...

Trivsel, utveckling och lärande får högt betyg i Nyköpings förskolor

11 maj 2023

Kommunens vårdnadshavarenkät för förskolorna har genomförts för sjunde året i rad. Syftet med enkäten är att fånga vårdnadshavares upplevelse av sina barns förskola baserat på uppdraget i...

Årets första möte för brottsförebyggande rådet

10 maj 2023
Omsorg och stöd Kommun och politik

Nyköpings kommun har tillsammans med polisen och aktörer från näringslivet ett lokalt brottsförebyggande råd. Förra veckan genomfördes årets första möte för att diskutera den lokala...

Nu är bygget av Östra infarten igång

10 maj 2023

Efter många års planering och stora behov av att lösa de köer som tidvis uppstår vid Östra infarten i Nyköping är bygget nu igång.

500 skarvar får skjutas i skyddsjakt

9 maj 2023

Länsstyrelsen har beslutat att Nyköpings kommun får bedriva skyddsjakt på skarvar. Totalt 500 fåglar får skjutas. Skyddsjakten kommer att bedrivas i Stadsfjärdarna och i fiskefredningsomr...

Vi söker familjehem och jourhem

5 maj 2023

Har du och din familj möjlighet att öppna ert hem för ett barn eller ungdom som behöver en stabil och kärleksfull tillvaro? Just nu söker vi fler familjehem och jourhem.

Annan presentation av politiska handlingar

5 maj 2023
Kommun och politik Kommun och politik - Politik och demokrati

Med syfte att digitalisera och förenkla processen för politiska kallelser och protokoll, gör vi en förändring i både hantering och presentation av politiska handlingar.

Årets Landsbygdsforum är genomfört

4 maj 2023
Företag och näringsliv

Cirkulär ekonomi, innovation och livsmedelsförsörjning stod på agendan när Nyköpings kommun arrangerade Landsbygdsforum under den nationella Landsbygdsveckan.

Stora historiepriset 2023 går till Christina Florin

4 maj 2023

En av pionjärerna inom svensk forskning kring kvinnlig rösträtt och kvinnors utbildning får Sveriges största historiepris. Det delas ut av kultur- och fritidsnämnden i Nyköpings kommun oc...

Jobbtorg

4 maj 2023
Omsorg och stöd Företag och näringsliv Kommun och politik Jobb och arbetsmarknad Omsorg och stöd Företag och näringsliv Kommun och politik Jobb och arbetsmarknad

Jobbtorg heter verksamheten i Nyköpings kommun som nu får ut allt fler personer i arbete inom kommunens olika divisioner. För knappt ett och ett halvt år sedan tog kommunstyrelsen beslute...

Föreningar i fokus i ny överenskommelse

3 maj 2023
Kommun och politik

Kultur- och fritidsnämnden har tecknat en överenskommelse med RF-SISU Sörmland för 2023–2024. Ett idrottsstrategiskt råd ska bildas och man kommer jobba mycket med kvalitetssäkring av...

Lägenhet görs till showroom för hjälpmedel i hemmet

3 maj 2023
Omsorg och stöd Kommun och politik

En visningslägenhet för olika hjälpmedel kommer framöver att bli ett viktigt sätt att visa vilka möjligheter det finns för äldre att tryggt klara tillvaron i hemmet. Vård- och omsorgsnämn...

Kommunfullmäktige 9 maj 2023

2 maj 2023

Kommunfullmäktige sammanträder den 9 maj. Nu finns kallelsen med alla ärenden publicerade.

Nyhetsbrev från Näringsliv April 2023

2 maj 2023
Företag och näringsliv Företag och näringsliv

Intresserade av status för Tillväxt Nyköping, hur det gick i företagarmätningen och vad Företagslots bygglov och Dukat bord är? Kommande evenemang kan du också få koll på.

900 ungdomar söker feriepraktik

2 maj 2023

Varje år samordnar och planerar Nyköpings kommun cirka 350–400 feriepraktikplatser för ungdomar i åk 9 och åk 1 och 2 på gymnasiet. Samordning sköts av Campus Nyköping och arbetet att...

Kommunstyrelsen 8 maj 2023

2 maj 2023
Kommun och politik Kommun och politik Kommun och politik - Ärenden och handlingar

Kommunstyrelsen sammanträder 8 maj 2023. Nu ligger kallelsen med alla ärenden publicerade.

Området vid Stadsbron får gatumålning

28 april 2023
Bo, bygga och miljö Trafik och resor

Nu sätter Nyköpings kommun färg på området vid Stadsbron. Under lördagen den 29 april får gatan ett nytt utseende och konstverk med hjälp av kreativa ungdomar från Ung kraft.

Ny workshopserie: Få grepp om ditt företags hållbara ekonomi

26 april 2023
Företag och näringsliv Företag och näringsliv Företag och näringsliv - Driva företag Företag och näringsliv - Utveckla företag

Nu startar vi en digital workshopserie för företagare. Ta chansen att lära dig mer om hur du kan få ditt företags ekonomi hållbar! Tre workshop-tillfällen och ett individuellt...

Nyköping fortsätter klättra i företagarmätning

25 april 2023
Bo, bygga och miljö Företag och näringsliv Kommun och politik

Varje år mäts företagsklimatet inom olika myndighetsområden i landets kommuner. Nyköping fortsätter klättra i resultatet från ett sammanvägt Nöjd kund index (NKI) från 75 i föregående...

Återvinningscentralerna slutar att ta emot avfall i säck

25 april 2023
Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö - Avfall och återvinning

Från och med 1 juni 2023 slutar återvinningscentralerna att ta emot mörka säckar med avfall i. Det ska leda till ökad återvinning och bättre sortering.

Nu öppnar mötesplats Brandkärr

24 april 2023
Kommun och politik Uppleva och göra

Torsdag 27 april öppnar Nyköpings nyaste mötesplats. Den ligger i Träffen, lokal Hjorten. Här kan du fika, hyra rum för möten, låna böcker eller dator. Sagostunder och ungdomsaktiviteter...

Nya bokbussen är invigd

21 april 2023
Barn och utbildning Kommun och politik Uppleva och göra

Nu rullar Nyköpings kommuns nya bokbuss på vägarna. Under fredagen hölls invigningskalas på Stora Torget med dans, tal och såpbubblor.

Större valfrihet för kunder som har hemsänd matlåda

21 april 2023

Från och med nu kan hemtjänstkunder med matlåda själva välja sina måltider från en meny. Beslutet fattades av Vård- och omsorgsnämnden i december förra året – och nu genomförs förändringe...

Ta chansen att påverka prao- och praktikprocessen i Nyköping!

21 april 2023
Barn och utbildning Företag och näringsliv Jobb och arbetsmarknad Barn och utbildning Företag och näringsliv Jobb och arbetsmarknad

Det är flera tusen personer  som årligen gör praktik i Nyköping. Från prao i åk 8 till insatser för personer som står utanför arbetsmarknaden och det finns stora utrymmen för förbättring....

Ridsportanläggningen i Nyäng - detta händer nu

20 april 2023
Kommun och politik Kommun och politik

Nyköpings kommun för nära dialoger med flera intresserade hyresgäster för den nybyggda ridsportanläggningen i Nyäng. Syftet är att uppfylla kommunens ambition att erbjuda möjligheter till...

Saneringen klar vid gamla macken i Tystberga

20 april 2023
Bo, bygga och miljö

Nu är rivning och sanering av marken klar där gamla bensinmacken stod i Tystberga. Det återstår bara att så gräs inför sommaren. Planarbetet och förberedelse för nybyggnation fortsätter.

Dags att ansöka om SKAPAs innovationspris

20 april 2023
Företag och näringsliv Företag och näringsliv

Nu är det dags att ansöka till årets SKAPA-priser. SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris. Priserna delas ut på båda läns- och nationell nivå med chans till en vinst på upp till...

Valborg i Nyköping

20 april 2023

Nu närmar sig valborg och den traditionella ”Beppe”, studenternas mösspåtagning. Här kan du läsa mer om Valborg i Nyköping, egen eld och Beppe.

Ett steg närmare en ny återvinningscentral

20 april 2023
Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö - Byggprojekt Bo, bygga och miljö - Avfall och återvinning

Planeringen för en ny återvinningscentral på södra Arnö fortskrider. Kommunstyrelsen har beviljat medel för fortsatt detaljprojektering. Inom ett par år beräknas den nya återvinningscentr...

Kommunstyrelsen 24 april 2023

19 april 2023
Kommun och politik

Kommunstyrelsen sammanträder 20 mars 2023. Nu ligger kallelsen med alla ärenden publicerade.

Elever i åk 8 får försmak på arbetslivet under våren

14 april 2023

Under ett par veckor på vårterminen är elever från årskurs 8 ute på praktik. Varje år genomförs praktikperioder i Nyköpings kommun och eleverna får möjlighet att skaffa sig kunskaper och...

Försvarsmaktens övning Aurora 23

14 april 2023

Mellan 17 april och 11 maj övar Försvarsmakten sin militära förmåga genom övningen Aurora 23. I Södermanland och Nyköping märks övningen framför allt i luften och längs med kusten delar a...

Flera orsaker samverkade till driftstörning

6 april 2023

I början av januari uppstod en större driftstörning i Brandholmens avloppsreningsverk i Nyköping. Störningen orsakade att grovrenat avloppsvatten samt så kallade biobärare, plastbitar, gi...

Kommunfullmäktige 11 april 2023

4 april 2023

Kommunfullmäktige sammanträder den 14 mars. Nu finns kallelsen med alla ärenden publicerade.

Framtidsverkstad 2023 - anmäl dig och ditt företag!

4 april 2023
Barn och utbildning Företag och näringsliv Jobb och arbetsmarknad Barn och utbildning Företag och näringsliv Jobb och arbetsmarknad

Nu kommer konceptet Framtidsverkstad till Nyköping! Framtidsverkstad är ett beprövat och utvärderat koncept som utvecklats av Västerås stad, Västerås Science Park och RISE SICS i Västerås...

Välkomna till informationen i Stadshuset för köp av biljetter

3 april 2023

Välkomna till informationen i Stadshuset för köp av biljetter. Nyköpings kommun utökar servicen för försäljning av biljetter till Nyköpings Arenor.

Avgift för företag som lämnar avfall på ÅVC

31 mars 2023

Från och med 1 april 2023 betalar företag en avgift för att lämna avfall på Björshults återvinningscentral.

Stadsbiblioteket får regnbågshylla

30 mars 2023

Nu blir det lättare för besökare att hitta böcker och andra medier med hbtq+ perspektiv på Nyköpings Stadsbibliotek. Regnbågsflaggan visar vägen till en bokhylla som står upp för mångfald.

Kommunstyrelsen 3 april 2023

30 mars 2023

Kommunstyrelsen sammanträder 3 april 2023. Nu ligger kallelsen med alla ärenden publicerade.

Nyköpings kommun yttrar sig om riksintresse för Skavsta

30 mars 2023
Bo, bygga och miljö Trafik och resor Kommun och politik

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att anta yttrandet om remissen Riksintresseprecisering för Stockholm Skavsta flygplats.

Publicerad: 2018-05-16
Uppdaterad: 2022-09-23