Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

För att se till att den kommunala hälso- och sjukvården för äldre och för personer med funktionsnedsättning följer gällande lagar och regler finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

MAS har ett övergripande ansvar för patientsäkerheten och kvalitén i den kommunala hälso-och sjukvården på strategisk nivå. Det innebär att MAS ska se till att det medicinska omhändertagandet tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet.

MAS uppdrag är bland annat att ta fram kommunalt anpassade riktlinjer att arbeta efter, att följa upp hur riktlinjerna efterlevs, att utreda avvikelser och anmäla händelser eller risker enligt Lex Maria.

MAS-ansvaret gäller verksamheter i både egen och privat regi.

För dig som utför hälso- och sjukvård

Läs mer här om riktlinjer och vägledning som gäller för utförare av hälso- och sjukvård

Kontakta oss

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Tarja Viitanen
0155-45 77 27

Karolina Nilsson
0155-45 73 30

mas@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny