Meny

Funktionsnedsättning

Du som har en fysisk, psykisk eller begåvningsmässig funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och aktivt ta del av samhället.

Vi erbjuder stöd till dig som behöver särskild hjälp på grund av någon funktionsnedsättning. Våra handläggare bedömer vilket behov av stöd och omsorg du behöver för att kunna bo, arbeta eller studera. Stödet och tjänsterna kallas insatser. Insatserna är individuellt anpassade efter dina egna förutsättningar och behov.

Lagar reglerar insatserna

Det är till stor del lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)och socialtjänstlagen (SoL) som reglerar insatserna. Socialstyrelsen har ansvar för att följa upp så att lagarna efterföljs inom kommunens verksamhet.

Det politiska ansvaret för omsorgen om personer med funktionsnedsättning i Nyköpings kommun ligger hos Vård- och omsorgsnämnden.

Vad kostar insatserna?

Insatser enligt LSS är oftast kostnadsfria. Du betalar själv för hyran av lägenhet, mat, aktiviteter med mera.

För insatser enligt SoL betalas avgift enligt kommunens taxa. Läs mer om hur avgiften för insatser räknas fram.

Länkar till mer läsning

Kommunala Funktionshinderrådet 

Socialstyrelsen 

Diskrimineringsombudsmannen 

Fontänhuset

Silvermånen 

Centrum för forskning om funktionshinder

RSMH - Riksförbundet för social och mental hälsa

FUB

RBU - Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar

Schizofreniförbundet

Institutet för independent living

Kontakta oss

Social omsorg

Tel 0155 24 80 00

E-post regdso@nykoping.se

 

Handläggare barn LSS / Barn och ungdomsenheten
Barn född dag 1-15: Tel.0155-24 80 95
Barn född dag 16-31: Tel. 0155-24 87 17

Handläggare vuxna / Myndighetsfunktionen
Telefontid måndag - fredag kl. 09.00-11.00: tel 0155-24 80 16. E-post: myndighetsfunktionen@nykoping.se

Handläggare för bostadsanpassningsbidrag
Telefon: 0155-24 83 31

Adress till handläggarna
Forsgränd 12, 611 32 Nyköping

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter