Meny

Äldre

Nyköpings kommun kan erbjuda dig som vill bo kvar hemma den service och hjälp som behövs i det dagliga livet. Det finns också flera olika typer av äldreboenden både i kommunal och privat regi.

Service och tjänster för äldre kallas insatser. Exempel på insatser är äldreboende, hemtjänst, färdtjänst, trygghetslarm och mat levererad till dörren.

Insatserna är individuellt anpassade för att ge god vård och omsorg och rehabiliteringsträning utifrån dina egna behov. Våra handläggare bedömer vilket behov av vård och omsorg du har.

Läs mer om hur du ansöker om stöd och hjälp.  

Lagar reglerar insatserna

Det är till stor del socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som reglerar insatserna.

Har du en funktionsnedsättning som inte beror på normalt åldrande, men kräver omfattande stöd och service, kan du ha rätt till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Läs mer om de insatserna under rubriken Funktionsnedsättning.

Vård- och omsorgsnämnden har det politiska ansvaret för omsorgen om äldre i Nyköpings kommun.

Frågor och svar

Några vanliga frågor om äldreomsorg.

Mer information

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter