Familjefridsmottagningen

Familjefridsmottagningen erbjuder stöd till dig som använder våld eller inte kan hantera din ilska, till dig som är utsatt för våld i nära relation och stöd till barn som upplevt eller blivit utsatta för våld eller varit med om andra svårigheter i familjen.

De flesta brukar tänka på våld som sparkar och slag. Men det finns många andra handlingar som också kan kallas våld. Till exempel att hota, förödmjuka, använda makt och kontroll och förstöra materiella saker. Våld kan också handla om att någon begränsar och har makt över din ekonomi.

Med våld i nära relation menar vi att den som använder våld och den som blir utsatt för våld står i relation till varandra som partner, före detta partner, förälder, styvförälder eller barn.

Du som använder våld eller inte kan hantera din ilska

Vi erbjuder samtalsstöd enskilt eller i grupp för dig som använder våld och hot om våld, har svårt att hantera din ilska eller ofta hamnar i bråk som går över styr.

Du vill ta ansvar för din våldsbenägenhet och vill utveckla andra sätt att hantera kritiska situationer. Kontakta Familjefridsmottagningen: 0155-24 81 01 familjefrid@nykoping.se

Du som är utsatt för våld 

Vi erbjuder samtalsstöd enskilt eller i grupp till dig som blir eller blivit utsatt för våld eller hot om våld eller upplevt fula eller kränkande ord.

Eller du som upplevt att din partner ofta är svartsjuk och har ett behov av att kontrollera dig eller du som blivit rädd för din partners humör eller uppträdande. Kontakta Familjefridsmottagningen: 0155-24 81 01 familjefrid@nykoping.se

Du som är barn eller ungdom

Cumulus är en verksamhet för barn och ungdomar som varit med om svårigheter i familjen som svår separation, psykisk ohälsa, alkohol/drogproblematik eller som har upplevt våld.

Läs mer om Cumulus här

Mer stöd 

Det finns också många föreningar och organisationer som erbjuder stöd för dig som utsätter andra för våld eller för dig som är utsatt för våld:

HBTQ-certifiering

Nyköpings kommuns Familjefridsmottagning är en HBTQ-certifierad verksamhet. Personalen har utbildats av RFSL, Riksförbundet för homosexuellas,bisexuellas och transpersoners rättigheter.

Logotypen för HBTQ-certifiering, som en sol där strålarna har olika färger, det står HBTQ-certifierad i mitten och RFSL:s flagga är i mitten

Kontakta oss

Kontakta oss

Förebyggande enheten
Social omsorg
0155-24 81 01
familjefrid@nykoping.se

Telefontider:
Måndag
kl 13-14 
Onsdag, torsdag, fredag
kl 9-10
Tisdag
kl 13-14

Henrika Lundberg

Enhetschef 
0155-24 80 58
henrika.lundberg@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: