Våld i nära relation

Att vara utsatt för våld påverkar hela din livssituation och innebär också att du är utsatt för brott. Barn som lever i familjer där våld förekommer är brottsoffer som behöver särskilt stöd och skydd. 

Med våld menar vi varje handling som smärtar, skadar, skrämmer eller kränker och på så sätt får en annan person att göra något mot sin vilja eller bli passiv.

Våra socialsekreterare inom vuxenheten erbjuder stöd och hjälp till dig som är utsatt för våld.

Här får du hjälp med

  • Stöd i kontakt med polis och andra myndigheter.
  • Stödperson om du ska vara med i rättegång.
  • Ekonomiskt stöd till din försörjning.
  • Hjälp till akut boende.

Samtalsstöd på Familjefridsmottagningen

Du kan också få samtalsstödstöd genom vår förebyggande enhet Familjefridsmottagningen.

Till Familjefridsmottagningen kan du vända dig som:

  • Är utsatt för våld av din partner.
  • Har svårt att hantera din ilska eller utsätter någon närstående för våld eller hot.
  • Är barn som lever i en familj där hot och våld förekommer.

Mer stöd 

Det finns också många föreningar och organisationer som erbjuder stöd för dig som är utsatt för våld:

Frivilligorganisationen kvinnojouren Mira tar emot våldsutsatta kvinnor som vill ha råd, stöd eller skydd. 

Kvinnofridslinjen - en nationell stödtelefon 

Systerjouren Somaya - är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, med lång erfarenhet av att skydda och frigöra individer från våld.

Stödtelefon - hedersrelaterat våld och förtryck

Brottsofferjouren - stödlinje

Glöm aldrig Pela och Fadime - riksorganisation mot hedersvåld, med stödlinje

Terrafem - nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld

HBTQ-certifiering

Förebyggande enheten är en är en HBTQ-certifierad verksamhet.HBTQ-logga

Personalen har utbildats av RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.

Kontakta oss

Behöver du hjälp efter kontorstid

Ring social beredskap
073-773 72 73

Kontaktuppgifter

Vuxenenheten
Social omsorg
regdso@nykoping.se
0155-45 70 03

Helena Persson
Enhetschef

Familjefridsmottagningen
Social omsorg
familjefrid@nykoping.se
0155-24 81 01

Henrika Lundberg
Enhetschef

Stöd för barn - Cumulus
cumulus@nykoping.se
Besöksadress:
Slottsgatan 21
0155-24 81 01

Telefontider: 
Måndag, onsdag, torsdag, fredag kl 9-10
Tisdag kl 13-14

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: