Meny

Våld i nära relation

Du som lever med våld och förtryck i en nära relation har rätt att få hjälp och stöd. Våld kan förekomma i alla slags relationer och det finns hjälp att få för att ta sig ur relationen och för att må bättre.

Med våld menar vi varje handling som smärtar, skadar, skrämmer eller kränker dig. Eller om någon får dig att göra något mot din vilja eller att avstå från att göra något som du vill. Det kan också handla om att någon begränsar och har makt över din ekonomi.

Hjälp finns att få

Du kan vara rädd för vad som kommer att hända om du lämnar relationen. Men du är inte ensam. Ofta är det en lång process.

Du kan få hjälp av socialtjänsten, vården eller ideella verksamheter, som till exempel kvinnojourer och brottsofferjourer. De kan ge råd, stöd och i vissa fall ett tillfälligt, skyddat boende.

Ring 112 om det är fara för livet.

Socialtjänstens vuxenenhet

Våra socialsekreterare inom vuxenenheten erbjuder stöd och hjälp till dig som är utsatt för våld. Du når dem på telefonnummer 0155-45 70 03.  

Här får du hjälp med

  • Hjälp till akut boende.
  • Stöd i kontakt med polis och andra myndigheter.
  • Stödperson om du ska vara med i rättegång.
  • Ekonomiskt stöd till din försörjning.

Samtalsstöd på Familjefridsmottagningen

Du kan också få samtalsstödstöd genom vår förebyggande enhet Familjefridsmottagningen. Hit kan du ringa på telefonnummer 0155-24 81 01.

Till Familjefridsmottagningen kan du vända dig som:

  • Är utsatt för våld av din partner.
  • Har svårt att hantera din ilska eller utsätter någon närstående för våld eller hot.
  • Är barn som lever i en familj där hot och våld förekommer.

Mer stöd 

Det finns också många föreningar och organisationer som erbjuder stöd för dig som är utsatt för våld:

Våld och kontroll - aldrig ett uttryck för kärlek

Våld i en relation börjar sällan på en gång, utan brukar komma gradvis. En person kan växla mellan att ibland vara snäll och omtänksam och att ibland vara kritisk, arg eller kontrollerande. Att använda våld är inte ett sätt att visa kärlek.

Att använda våld mot någon är förbjudet enligt lag. Ansvaret ligger alltid hos personen som använder våld, aldrig hos den som blir utsatt.

Den som utövar våld kan till exempel vara en partner, en förälder, ett vuxet barn, en anhörig med omvårdnadsansvar eller någon annan närstående. Alla kan utsättas för våld. 

Barn som påverkas mycket av att se eller höra en närstående bli utsatt för olika former av våld. Barn vet oftast om vad som pågår, trots att vuxna kanske inte tror det. Det är mycket viktigare för barns hälsa och välmående att slippa se eller höra våld än att ha föräldrar som lever tillsammans.

Läs mer om våld i nära relation på 1177.se

HBTQ-certifiering

Förebyggande enheten är en HBTQ-certifierad verksamhet.

Personalen har utbildats av RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.

Logotypen för HBTQ-certifiering, som en sol där strålarna har olika färger, det står HBTQ-certifierad i mitten och RFSL:s flagga är i mitten

Kontakta oss

Behöver du hjälp efter kontorstid

Ring social beredskap
073-773 72 73

Kontaktuppgifter

Vuxenenheten
Social omsorg
regdso@nykoping.se
0155-45 70 03

Enhetschef
Helena Persson

Familjefridsmottagningen
Social omsorg
familjefrid@nykoping.se
0155-24 81 01

Enhetschef
Henrika Lundberg

Stöd för barn - Cumulus
cumulus@nykoping.se
Besöksadress:
Slottsgatan 21
0155-24 81 01

Telefontider: 
Måndag
kl 13-14 
Onsdag, torsdag, fredag
kl 9-10
Tisdag
kl 13-14

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter