Meny

Våld i nära relation

Att vara utsatt för våld påverkar hela din livssituation och innebär också att du är utsatt för brott. Barn som lever i familjer där våld förekommer är brottsoffer som behöver särskilt stöd och skydd. 

Med våld menar vi varje handling som smärtar, skadar, skrämmer eller kränker dig. Eller om någon får dig att göra något mot din vilja eller att avstå från att göra något som du vill. Det kan också handla om att någon begränsar och har makt över din ekonomi.

Våra socialsekreterare inom vuxenenheten erbjuder stöd och hjälp till dig som är utsatt för våld. Du når dem på telefonnummer 0155-45 70 03.  

Här får du hjälp med

  • Stöd i kontakt med polis och andra myndigheter.
  • Stödperson om du ska vara med i rättegång.
  • Ekonomiskt stöd till din försörjning.
  • Hjälp till akut boende.

Samtalsstöd på Familjefridsmottagningen

Du kan också få samtalsstödstöd genom vår förebyggande enhet Familjefridsmottagningen. Hit kan du ringa på telefonnummer 0155-24 81 01.

Till Familjefridsmottagningen kan du vända dig som:

  • Är utsatt för våld av din partner.
  • Har svårt att hantera din ilska eller utsätter någon närstående för våld eller hot.
  • Är barn som lever i en familj där hot och våld förekommer.

Mer stöd 

Det finns också många föreningar och organisationer som erbjuder stöd för dig som är utsatt för våld:

Frivilligorganisationen kvinnojouren Mira tar emot våldsutsatta kvinnor som vill ha råd, stöd eller skydd. 

Kvinnofridslinjen - en nationell stödtelefon 

Systerjouren Somaya - är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, med lång erfarenhet av att skydda och frigöra individer från våld.

Stödtelefon - hedersrelaterat våld och förtryck

Brottsofferjouren - stödlinje

Glöm aldrig Pela och Fadime - riksorganisation mot hedersvåld, med stödlinje

Terrafem - nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld

Manscentrum - en behandlingsmottagning för män i kris, som tillexempel ilska och våld samt livskriser.  Med anledning av cornaviruset utökar Manscentrum sin behandling på distans som då sker online eller via telefon (tidigare har den endast varit till för män i stockholmsområdet).

HBTQ-certifiering

Förebyggande enheten är en HBTQ-certifierad verksamhet.

Personalen har utbildats av RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.

Logotypen för HBTQ-certifiering, som en sol där strålarna har olika färger, det står HBTQ-certifierad i mitten och RFSL:s flagga är i mitten

Kontakta oss

Behöver du hjälp efter kontorstid

Ring social beredskap
073-773 72 73

Kontaktuppgifter

Vuxenenheten
Social omsorg
regdso@nykoping.se
0155-45 70 03

Enhetschef
Helena Persson

Familjefridsmottagningen
Social omsorg
familjefrid@nykoping.se
0155-24 81 01

Enhetschef
Henrika Lundberg

Stöd för barn - Cumulus
cumulus@nykoping.se
Besöksadress:
Slottsgatan 21
0155-24 81 01

Telefontider: 
Måndag
kl 13-14 
Onsdag, torsdag, fredag
kl 9-10
Tisdag
kl 13-14

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter