Trygghetslarm

Trygghetslarm hjälper dig att tillkalla personal om du har behov av hjälp. Att ha trygghetslarm ska bidra till att du känner dig trygg hemma. 

Hur fungerar trygghetslarm?

Genom en enkel installation av ett larm kan du med en larmknapp på ett armband nå personal från hemtjänsten om du behöver hjälp.

Trygghetslarmet finns i ditt hem och är digitalt. När du larmar kommer du i kontakt med kommunens samordningscentral, som är bemannad dygnet runt. Larmoperatören ser till att hemtjänstpersonal kommer hem till dig.

Trygghetslarmets räckvidd är generellt sätt inne i bostaden. 

Vid akut sjukdom ska du alltid ringa 112.   

Trygghetslarmet testas automatiskt och kontinuerligt för att se att larmet fungerar som det ska. Testet genomförs utan att du märker det.

Vem har rätt till trygghetslarm?

Trygghetslarm beviljas dig som av olika anledningar har en ökad fallrisk och/eller upplever dig själv som otrygg i hemmet.

Vad kostar ett trygghetslarm?

Kostnaden för trygghetslarm grundar sig på din inkomst och kan högst vara 294 kr/månad.

Ansökan om trygghetslarm

Du ansöker genom att ta kontakt med kommunens handläggare. Tillsammans går ni igenom dina behov och önskemål. Därefter gör handläggaren en bedömning av dina behov och fattar beslut. Du får ett beslutsmeddelande med posten.

Du som är över 75 år

Du som är över 75 år, folkbokförd och bosatt i Nyköpings kommun kan begära att få trygghetslarm utan någon utredning. Det görs en så kallad förenklad handläggning. Du kommer att bli erbjuden ett besök av arbetsterapeut från Myndighetskontoret.

För att begära trygghetslarm tar du kontakt med handläggare.

Fyll gärna i blanketten för begäran om trygghetslarm, innan du kontaktar oss.

Att tänka på om du beviljas trygghetslarm

I Nyköpings kommun har vi nyckelfritt vilket innebär att efter installationen låser personalen upp din dörr med arbetsmobilen. Nyckelfria lås installerar vi i samband med att ditt trygghetslarm är installerat. Kommunens låsinstallatören bokar en tid för det.

En nyckel ska alltid finnas kvar på kommunens samordningscentral.

Avsluta och lämna tillbaka trygghetslarm

Om du inte längre ska ha trygghetslarm ska du lämna tillbaka det. Kontakta larminstallatör på telefon 0155-24 85 85, telefontid vardagar kl 8-9.30. Det nyckelfria låset kommer då också att monteras ned, larminstallatör bokar tid med dig för det. 

Kontakta oss

Social omsorg

regdso@nykoping.se
0155-24 80 00

Kontaktuppgifter till handläggare

Larminstallatör

0155-24 85 85
Telefontid vardagar kl 8-9.30

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny