Meny

Trygghetslarm

Trygghetslarm hjälper dig att tillkalla personal om du har behov av hjälp. Att ha trygghetslarm ska bidra till att du känner dig trygg hemma. 

Hur fungerar trygghetslarm?

Genom en enkel installation av ett larm kan du med en larmknapp på ett armband nå personal från hemtjänsten om du behöver hjälp.

Trygghetslarmet finns i ditt hem och är digitalt. När du larmar kommer du i kontakt med kommunens samordningscentral, som är bemannad dygnet runt. Larmoperatören ser till att hemtjänstpersonal kommer hem till dig.

Trygghetslarmets räckvidd är generellt sätt inne i bostaden. 

Vid akut sjukdom ska du alltid ringa 112.   

Trygghetslarmet testas automatiskt och kontinuerligt för att se att larmet fungerar som det ska. Testet genomförs utan att du märker det.

Vem har rätt till trygghetslarm?

Trygghetslarm beviljas dig som av olika anledningar har en ökad fallrisk och/eller upplever dig själv som otrygg i hemmet.

Vad kostar ett trygghetslarm?

Kostnaden för trygghetslarm grundar sig på din inkomst och kan högst vara 287 kr/månad.

Ansökan om trygghetslarm

Du ansöker genom att ta kontakt med kommunens handläggare. Tillsammans går ni igenom dina behov och önskemål. Därefter gör handläggaren en bedömning av dina behov och fattar beslut. Du får ett beslutsmeddelande med posten.

Du som är över 75 år

Du som är över 75 år, folkbokförd och bosatt i Nyköpings kommun kan begära att få trygghetslarm utan någon utredning. Det görs en så kallad förenklad handläggning. Du kommer att bli erbjuden ett besök av arbetsterapeut från Myndighetskontoret.

För att begära trygghetslarm tar du kontakt med handläggare.

Fyll gärna i blanketten för begäran om trygghetslarm, innan du kontaktar oss.

Att tänka på om du beviljas trygghetslarm

Du lämnar en nyckel till din bostadsdörr om du bor med egen ingång, det kan behövas två nycklar om du bor i flerbostadshus. Larminstallatören kontaktar dig och berättar hur många nycklar som krävs inför installation. Nycklar lämnas till trygghetslarm vid installationen och förvaras som extra säkerhet på samordningscentralen. I Nyköpings kommun har vi nyckelfritt vilket innebär att personalen låser upp din dörr med arbetsmobilen.

Kontakta oss

Social omsorg

regdso@nykoping.se
0155-24 80 00

Kontaktuppgifter till handläggare

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: