Trygghetskamera

Det finns möjlighet för personer som har fått tillsyn beviljat att få en trygghetskamera. Det är en webbkamera som installeras i hemmet och personalen kan då göra tillsynsbesök utan att störa eller riskera att väcka dig. 

Vissa som har fått tillsyn beviljat som en insats kan uppleva det störande att få nattliga hembesök. Därför finns trygghetskameran - en tillsyn via webbkamera.

Den är ett alternativ för dig som inte vill få nattsömnen störd, sover oroligt eller inte vill ha personligt besök. Trygghetskamera kan ersätta eller komplettera de tillsynsbesök som omvårdnadspersonal gör.

Att ha en trygghetskamera hemma är helt frivilligt och skriftligt samtycke tas in från alla innan instalaltion av kameran.

Placeras i hemmet

Kameran är cirka 15 cm hög och placeras hemma hos dig. Inga bilder lagras och trygghetskameran är helt ljudlös. Kameran har ingen ljudupptagning och det går inte att prata genom den.

Överenskomna tider

Tillsyn sker på överenskomna tider, övrig tid är kameran i viloläge. Det är larmoperatör på kommunens samordningscentral som gör tillsynen. De tittar via kameran att allt är lugnt och tryggt.

Kameran har ingen ljudupptagning och det går inte att prata genom den. När kameran gör sin tillsyn är den igång i 30 sekunder.

Om larmoperatören inte kan se kunden via trygghetskameran vid bestämd tidpunkter görs en ny tillsyn efter några minuter. Om kunden då inte syns eller om larmoperatören ser något avvikande kontaktas ansvarig omsorgspersonal som gör ett tillsynsbesök.

Hög säkerhet

Säkerheten är hög och användandet av kameror är hårt reglerat av Datainspektionen. Kommunen har IT-säkerhetslösningar för att förhindra att obehöriga kan ta sig in i de skyddade systemen.

Exempel

TV-inslag i SVT-Sörmland från 2016 om Conny som har trygghetskamera och är nöjd med det.  

Kontakta oss

Social omsorg

0155-24 80 00
regdso@nykoping.se

Enhetschef

Kristina Östergren Silverarfve
0155-45 77 78 
kristina.ostergren.silverarfve@nykoping.se 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: