Meny

Rehabilitering

När man blir äldre eller har en funktionsnedsättning kan man behöva få rehabilitering. Rehabilitering innebär att du tränar upp olika funktioner eller förmågor efter en skada eller sjukdom. Rehabiliteringen kan ske både på sjukhuset eller i ditt eget hem.

Rehabilitering i hemmet

Det är arbetsterapeuter och sjukgymnaster som arbetar med rehabilitering i hemmet. Arbetsterapeuten ger råd om hjälpmedel, bedömer behov, ordinerar och provar ut hjälpmedel som till exempel rullstolar.

Om miljön behöver förändras hemma hos dig till följd av långvarigt funktionshinder, så kallad bostadsanpassning, kan du kontakta arbetsterapeuten för bedömning av lämpliga åtgärder.

Sjukgymnasten ansvarar för träning, sjukgymnastik, rådgivning och utprovning av gånghjälpmedel till exempel rollatorer.

Träning och behandling utförs framförallt av hemtjänstpersonal men närstående kan också instrueras för att kunna hjälpa till.

Kontakta oss

Social omsorg

Växel 0155-24 80 00

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: