Meny

Hjälpmedel

När man blir äldre eller har en funktionsnedsättning kan man behöva olika hjälpmedel.

Personliga hjälpmedel kan du få både från kommunen och från Region Sörmland. Hjälpmedlet provas ut av arbetsterapeut eller sjukgymnast. 

Om du tror att du skulle vara hjälpt av att ha hjälpmedel, kontakta arbetsterapeuten på din vårdcentral eller rehab inom hemsjukvården, telefonnummer 0155-45 74 80.

Om miljön behöver förändras hemma hos dig till följd av långvarigt funktionshinder, så kallad bostadsanpassning, kan du kontakta arbetsterapeuten för bedömning av lämpliga åtgärder.

Du kan få hjälp av handläggare med att ansöka om bostadsanpassning.

Lämna tillbaka hjälpmedel

Hjälpmedel ska lämnas tillbaka när du inte behöver det längre, inom avtalad tid, eller om du flyttar utomlands.

Kontakta oss

Social omsorg

Hemsjukvården
0155-45 74 80

Återlämning av hjälpmedel:
FIA Hjälpmedelsgruppen
0155-24 86 99

 

 

Handläggare bostadsanpassning

0155-24 83 31

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: