Meny

Nyköpings kommuns hemtjänst

Nyköpings kommuns hemtjänst kan stötta dig i vardagen. Vi gör livet lättare för dig och ser till att du kan bo hemma.  

Nyköpings kommun har drivit hemtjänst sedan 1960-talet vilket har gett oss en gedigen erfarenhet. 

Nyköpings kommuns hemtjänst ger god omvårdnad i hemmet genom att stötta och stimulera dig att göra mer än vad du tror du kan göra. Vi har ditt unika behov i fokus, vi känner in och är flexibla. Vi gör inte det lätta utan det rätta. 

I hemtjänstgrupperna är vi team som samarbetar inom grupperna och över gränserna 24 timmar om dygnet, året om. Hos oss arbetar undersköterskor och vårdbiträden, totalt cirka 200 personer. 

Hur just din hemtjänst ska skötas planerar vi tillsammans med dig.

Väljer du Nyköpings kommun som utförare får du den hemtjänstgrupp som jobbar i området där du bor. I vissa fall kan det finnas behov av våra resursgrupper med fokus på demens eller omvårdnad. Bedömningen av det behovet gör respektive hemtjänstgrupp tillsammans med resursgrupperna.  

Tjänster

Tjänsterna vi erbjuder är: personlig omvårdnad, trygghetslarm och serviceinsatser (tvätt, städ och inköp).

Kontaktpersonal

För att du ska få mer personlig kontakt med någon av personalen i hemtjänstgruppen utser vi kontaktpersonal till dig. Det kan vara en eller två personer. En kontaktapersonal har helhetsansvaret för dig - inte genom att göra allt men genom att se till att allt blir gjort enligt dina behov. 

Kontaktpersonalen är ”din förlängda arm” i situationer då du behöver stöd och har den kontakt det behövs med närstående. Har du frågor eller funderingar är det främst till kontaktpersonalen du vänder dig.

Plan för dig

Din kontaktpersonal gör tillsammans med dig en planering, där vi kommer överens om hur och när tjänsterna ska genomföras hos dig – en så kallad genomförandeplan.

Genomförandeplanen ligger till grund för de insatser vi kommer att göra hos dig och det stöd vi ger dig, ett kvalitetssäkrat arbete. Personalen som besöker dig dokumenterar hur det fungerar att ge stöd enligt genomförandeplanen. Sedan följer kontaktpersonalen upp genomförandeplanen och dokumentationen.

Stöttar dig att vara aktiv

Vi strävar efter att arbeta utefter ett hälsofrämjande förhållningssätt som innebär att du som fått insatser beviljade ska göra så mycket som du kan själv. Personalen finns med som stöd i det du inte klarar själv. Vi stödjer och motiverar dig att själv vara aktiv. 

Kontakta oss

Chefer för respektive område

Tf Verksamhetschef
Mia Kihlstrand
0155-45 74 75
mia.kihlstrand@nykoping.se

Enhetschefer

Lina Eklund 
Demensteamet 
0155-24 80 23

Marie Sjöström
Öster
Grupp 1 - Östra Bergen/Fågelbo
Grupp 3 - Folkungavägen/Lilla Strömgatan
0155-24 88 61

Pia Bejedal
Brandkärr och Isaksdal
Omvårdnadsteamet
0155-45 77 86

Annika Olsson 
Väster - innerstaden
Öster 
Grupp 2 - Rosenkälla/Brandholmen/Bryngelstorp 
Grupp 4 - Tullport/Skjutsaregatan
0155-24 80 83

Lise-Lotte Rådstam 
Oppeby, Harg, Oxbacken, lasarettsområdet, Råby, Lid
0155-45 71 09

Gunilla Rehnholm
Jönåker, Tystberga och Stigtomta
0155-45 77 85

Susanne Svenman
Norr - landsbygden 
Söder - landsbygden, Spelhagen/hamnen, Högbrunn 
Nävekvarn 
0155-45 70 32

Kristina Silverarfve Östergren
Hemtjänstens nattpatrull, trygghetslarm, larmpatrull och kommunens samordningscentral
0155-45 77 78

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: