Meny

Hemtjänst för tillfälliga besökare

Är du i behov av hemtjänst och planerar för en tillfällig vistelse i Nyköping? Ta kontakt med din handläggare i din hemkommun och meddela oss minst fyra veckor innan du kommer.

Inte garanterad omsorg

OBS med anledning av coronaviruset kan vi inte garantera att du får hemtjänst vid tillfällig vistelse, på grund av smittorisk och personalbrist. 

Fyra veckor innan

För att vi ska kunna planera ditt besök på bästa sätt behöver vi få information om din vistelse minst fyra veckor innan du kommer.

Om du väljer att förlänga din vistelse behöver vi få även denna information minst fyra veckor i förväg. Detta är en nödvändig förutsättning för att vi ska kunna planera för den hjälp du behöver.

Beställ hos din handläggare

Beställningen och eventuell förlängning gör du hos din handläggare i din hemkommun.

Din handläggare kontaktar sedan handläggare i Nyköpings kommun. Det är din hemkommun som betalar för kostnaden.

I Nyköpings kommun har vi Fritt val av utförare. Det betyder att du väljer själv vem som ska utföra din hemtjänst, kommunens egen hemtjänst eller ett av kommunen godkänt företag.

 

Kontakta oss

Social omsorg

regdso@nykoping.se
0155 24 80 00

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: