Meny

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Kommunen samarbetar med stiftelsen Fontänhuset och kooperativet Silvermånen som erbjuder sysselsättning till dig som har en psykisk funktionsnedsättning.

Sysselsättning innebär meningsfulla sysslor för dig i yrkesverksam ålder som har en psykisk funktionsnedsättning och som inte förvärvsarbetar eller studerar.

Fontänhuset

Fontänhuset är en social och arbetsinriktad rehabilitering. Medlemmar och personal arbetar sida vid sida. Uppgifterna är varierade. Du kan till exempel laga mat i köket, arbeta med administrativa uppgifter så som att sitta i reception, jobba med ekonomi eller upprätta dokument. Det finns också en hel del praktiska uppgifter för den som vill vara med i Fontänhusets servicegrupp.

Medlemskapet innebär att du kommer till Fontänhuset för att strukturera din dag, arbeta med meningsfulla uppgifter, umgås och stärka din självkänsla. Du får inte betalt för ditt arbete.

Stiftelsen Fontänhuset startade 1990 och är ackrediterade medlemmar i Clubhouse International. Målsättningen är att människor som lever med psykisk ohälsa ska kunna komma tillbaka till att leva ett gott liv - att bryta isolering, utveckla en social gemenskap och en fungerande arbetssituation. Medlemskapet är frivilligt och kostnadsfritt.

Fontänhuset har även ett fritids- och friskvårdsprogram. Studiecirklar/kurser startas efter önskemål.

Silvermånen

Kooperativet Silvermånen d drivs som ett socialt företag och startade 1995 som en ideell förening. Medlemmarna har majoritet i styrelsen och har därmed stort inflytande över verksamheten. Medlems- och styrelsemöten sker med regelbundenhet. 

För tillfället har vi tre arbetsgrupper där du kan välja vart du vill arbeta eller alternera mellan:

Silvermånen: som bl. a sköter inköp, lagar ekologisk lunch och har olika sorter av friskvård.
Silverhojen: här renoverar vi cyklar, som vi får till skänks, som sedan säljs vidare igen- återbruk. Vi utför även service och reparationer.
Admin: här jobbar vi med att bl. a bokföra, skriva ansökningar och tillvarata föreningens intressen och marknadsföring.
Hunddagis: som finns förhoppningar om att starta under 2019.

Målsättningen är att erbjuda en innehållsrik, social och positiv arbetsdag. Verksamheten vänder sig till personer som lever med psykisk ohälsa av olika slag, står utanför den reguljära arbetsmarknaden eller behöver språkträning.

Kontakta oss

Fontänhuset

Lilla Strömgatan 3
611 34 Nyköping
0155-26 81 40
fontanhuset@gastabud.com
Fontänhuset Nyköping: www.fontan.se
Clubhouse International: www.iccd.org

 

Silvermånen

Östra Kyrkogatan 24
611 33 Nyköping

073 - 400 43 39
info@silvermanen.nu
www.silvermanen.nu

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: