Stöd- och motivationsboendet Nygården

Nyköpings kommun har ett eget hem för vård och boende, HVB, Nygården, med 20 platser. 

Här ingår även platser i ett enskilt boende (Grå Villan) för dig som är kvinna eller för dig med särskilda behov.

Nygården är ett nyktert och drogfritt boende för vuxna som har missbruks- eller beroendeproblem.

Deltar i behandling

Vi arbetar utifrån ett motiverande förhållningssätt och erbjuder även träningslägenheter med stöd i vardagen. Boendet är bemannat dygnet runt och du som bor på Nygården har två kontaktpersoner.

Till Nygårdens stöd- och motivationsboende kan du komma efter kontakt med handläggare.

Vi ingår i vårdkedjan i missbruks- och beroendevården och under tiden du bor på Nygården deltar du i behandling.

Kontakta oss

Social omsorg

0155-24 80 00 
regdso@nykoping.se

Mottagningsgrupp
0155-24 80 37
Telefontid 10.00-11.30

Öppenvårdsenheten
0155-45 75 59

Nygårdens stöd- och motivationsboende
073-773 72 67

Enhetschef

Annicka Dahlberg
0155-45 75 65
annicka.dahlberg@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: