Meny

Ensamkommande flyktingbarn

År 2015 anlände många ensamkommande barn till Nyköping och dem som har fått uppehållstillstånd ansvara socialtjänsten för. Vi har en utslussverksamhet med 10 lägenheter för unga över 18 år. Barn och ungdomar bor också i släktingars hem, familjehem eller på privata boenden.

Att arbeta med ensamkommande barn och ungdomar

Ungdomarna introduceras i det svenska samhället och förbereds för att senare kunna ta hand om sig själva. Personalen arbetar för att utveckla, stärka och skydda ungdomarna.

Personal i utslussverksamheten för ensamkommande finns till hands i vardagen för ungdomarna och hjälper dem till exempel med myndighetskontakter, läxläsning och fritidsaktiviteter.

Personalen har ett nära samarbete med barnens och ungdomarnas godemän/ tillförordnad vårdnadshavare, skola, föreningsliv samt hälso- och sjukvård.

Frågor och svar om ensamkommande flyktingbarn

Vad är definitionen av ensamkommande flyktingbarn?

Det är barn som inte har någon vårdnadshavare i Sverige och som är under 18 år.

Var har barnen kommit ifrån?

Just nu kommer de flesta från Marocko, Afghanistan och Syrien.

Hur mår barnen när de kommer hit?

Många barn har kommit från länder i krig och de är ledsna, rädda och oroliga. De sover med kläderna på, har sin påse med ägodelar tryckt mot kroppen i sängen. En del kan ha varit på flykt i 18 månader. Många har varit ombord på båtar som förlist i Medelhavet. De känner sig ofta övergivna av sin familj eller så har de skuldkänslor för att de skickades iväg för att rädda sig medan resten av familjen är kvar.

Hur länge stannar barnen i Nyköping?

De som får uppehållstillstånd blir kvar i kommunens ansvar som längst tills de fyller 21 år. De kan bo i vår egen utslussverksamhet, i familj eller på privat boende.

Går barnen i skolan?

Alla barn och ungdomar har rätt att gå i skolan, men det är först när de fått uppehållstillstånd som de har skolplikt.

Följer ni upp hur det går för barnen?

Ja, vi följer upp varje individs situation enligt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att vi har enskilda samtal med ungdomarna, möten med boendepersonal, besök där de bor, samverkan med skola såväl som med andra aktörer. 

Vem betalar vad det kostar?

Det gör staten. Nyköpings kommun får ersättning från Migrationsverket för samtliga kostnader.

Kontakta oss

Social omsorg

Hemgården
0155-24 80 00
regdso@nykoping.se

Rädda barnens hjälptelefon för ensamkommande

0200-77 88 20

Öppettider: vardagar kl. 15-18

Språk: engelska, dari och arabiska.

Barnen kan vara anonyma och samtalen är gratis.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: